Stigen-bild utan text

Mål: Bilden av Stigens ålderskategorier med tomma pratbubblor gör det möjligt att på olika sätt strukturera, utveckla och ställa upp mål för arbetet. Här har vi samlat olika exempel på hur man kan dra nytta av bilden.

 • Vad händer i församlingen från olika perspektiv i de olika ålderskategorierna? På vilka sätt synliggörs det som görs i olika åldrar?
  • De fem dimensionerna: hemma och på nätet, samlande verksamhet, kyrkoåret, stöd till föräldrarna, samarbete med andra organisationer.
  • Källan: dopet, nattvarden, Bibeln; bönen, musiken, trosbekännelsen, gudstjänsten.
 • Vilka höjdpunkter har respektive ålderskategori? Skriv in dem i bubblorna för varje ålderskategori?
 • Vad är viktigt och betydelsefullt i ålderskategorin:
  • verksamhetens perspektiv? 
  • vårdnadshavarna perspektiv?
  • faddrarnas perspektiv?
  • barns och ungas perpektiv?
  • annat, vad?
 • Vad anser de som är i respektive ålderskategori själva, att är betydelsefullt? Be församlingsmedlemmar i olika åldrar skriva sina egna tankar i bubblorna. 
 • Hurdana resurser (t.ex. operativa, ekonomiska och personella) finns det för varje ålderskategori?
 • Hur många personer finns det i varje ålderskategori i församlingen? Hur många av dem når vi regelbundet, årligen eller sporadiskt? Hur många av dem möter vi?  Hur många av församlingsmedlemmarna i varje ålderskategori är med och planerar, genomför verksamheten i ålderskategorin i fråga?
Tillbaka till toppen