Utskott, elektorer

Kyrkomötets beslut bereds i utskott. Varje ombud hör till ett utskott.

Framställningar eller initiativ till kyrkomötet tas upp till remissdebatt i plenum och därefter beslutas till vilket utskott ärendet remitteras för beredning. Ordförandekonferensen föreslår till vilket utskott ärendet ska remitteras.

Utskottet behandlar ett ärende vid tre behandlingar och utarbetar ett betänkande inklusive beslutsförslag. Kyrkomötet fattar beslut i ärendet utgående från utskottets betänkande.

  • Handboksutskottet
  • Konstitutionsutskottet
  • Lagutskottet
  • Förvaltningsutskottet
  • Ekonomiutskottet
  • Framtidsutskottet
  • Allmänna uskottet
  • Kansliutskottet
  • Expeditionsutskottet

Elektorernas uppgift är att bl.a. välja medlemmar till utskotten.

Tillbaka till toppen