Mission

Missionen, det vill säga den grundläggande uppgiften, styr hela kyrkans liv och verksamhet. Missionen förstås som kyrkans holistiska växelverkan med sin omvärld. I detta ingår både den lokala verksamheten (församlingarna) och deltagandet i den världsvida kyrkans gemensamma verksamhet. Livet i kyrkan, och livet för alla kyrkans medlemmar, ska ha en missionerande karaktär.

Denna webbplats redogör för:

  • vad som avses med missionalitet och missionsarbete
  • de olika aktörernas andel (församlingar, organisationer och centralförvaltningen)
  • riktlinjerna och verksamhetsprinciperna för missionen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
  • vad församlingens förtroendevalda behöver känna till om internationellt ansvar och missionsarbetet
  • information om kommittén för kyrkans mission och missionens historia.

Mer information om kyrkans missionsarbete

Kyrkan och församlingarna har kontakter till partnerkyrkor och internationella nätverk, både direkt och indirekt via kristna organisationer.

evl.fi
Tillbaka till toppen