Biskopsmötet

Biskopsmötet är biskoparnas och domkapitlens gemensamma rådplägningsorgan som framförallt behandlar ärenden som gäller kyrkans tro, förkunnelse och arbete och skötseln av stiften.

Följ biskopsmötet

Information om biskopsmötet finns i huvudsak på finska. Vissa dokument översätts till svenska och publiceras på den finska webbsidan. Följ biskopsmötets arbete på de finska sidorna.

pääsihteeri

Kari Kopperi

+358505941317

kari.kopperi@evl.fi

Eteläranta 8
00130, Helsinki

piispainkokouksen teol. siht.

Anna-Kaisa Inkala

+358503803270

anna-kaisa.inkala@evl.fi

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

projektikoordinaattori

Mari Valjakka

+358401833460

mari.valjakka@evl.fi

Eteläranta 8
00130, Helsinki

förvaltningssekreterare

Maria Borg-Karlsson

+358401425171

maria.l.borg-karlsson@evl.fi

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Tillbaka till toppen