Examina som krävs

Med stöd av kyrkolagen kan biskopsmötet och kyrkostyrelsen besluta om examina som krävs av tjänsteinnehavare. Besluten är bindande för församlingarna.

Församlingen beslutar om de examina som krävs av arbetstagare i arbetsavtalsförhållande.

Allmänt om behörighet

  • Mer information om rekrytering och annan behörighet än sådan som hänför sig till examen som krävs för kyrkans arbete finns på Kyrkans arbetsmarknadsverks webbplats.
  • Kyrkans anställda står antingen i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till en församling, en kyrklig samfällighet, ett domkapitel eller Kyrkostyrelsen.
  • Av anställda i tjänsteförhållande och anställda i vissa befattningar förutsätts medlemskap i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt konfirmation (Kyrkolagen 7:2).

Information in EnglishRecognition of a professional qualification

Tillbaka till toppen