Nordisk konfirmandledarkonferens 16–17.9 2025 i Åbo

VAD? Nordisk konfirmandledarkonferens för alla som på ett eller annat sätt arbetar med konfirmander.
NÄR? Den 16–17.9 2025.
VAR? I Hotel Blue Marina i Åbo.

Tre pojkar som håller om varandra under en musikstund.

På den här sidan kommer vi att samla och uppdatera information gällande konferensen.

Det kommer mera information senare, men några saker som det är värt att tänka på redan nu är att:

  • Konferensen börjar den 16.9 2025 på morgonen, så det lönar sig att komma till Åbo den 15.9 på kvällen (eller med morgonbåten från Stockholm den 16.9 2025). Konferensen slutar den 17.9 2025 på eftermiddagen. Den 18.9 ordnas en postkonferens för den som vill bekanta sig med Åbo.
  • Alla bokar själv sitt boende. Konferensen hålls i Radission Blue Marina och Mikaelskyrkan, som båda ligger centralt i Åbo. Där finns det en förbokning gjord för oss. Det finns också flera andra hotell i centrum av Åbo. Ett billigare alternativ är Birgittasystrarnas gästhem. Mera information om logi, anmälning o.s.v. kommer senare!

Programmet kommer att bestå både av gemensamma föreläsningar där vi bland annat får aktuell information om konfirmandarbetet och om de undersökningar som gjorts kring det. Det kommer också att ordnas workshops för att möjliggöra arbete och diskussion med kolleger från de andra länderna.

De som planerar programmet är professorn i praktisk teologi Cecilia Nahnfeldt från Åbo Akademi, ungdomsarbetsledarna Mari Nurmi från Åbo svenska församling och Daniel Jakobsson från Matteus församling i Helsingfors. Ledande sakkunnig Stefan Myrskog och sakkunnig i konfirmandarbete Helena Salenius från Kyrkans central för det svenska arbetet leder planeringen av programmet.

Senast de finlandssvenska konfirmandledarna träffades hade en av grupperna de här visionerna för sitt arbete.

Välkommen till Åbo för att VISIONERA MERA!

Ett plakat med visioner om konfirmandarbetet.
Tillbaka till toppen