Nordisk konfirmandledarkonferens 16–17.9 2025 i Åbo

VAD? Nordisk konfirmandledarkonferens för alla som på ett eller annat sätt arbetar med konfirmander.
NÄR? Den 16–17.9 2025.
VAR? I Hotel Blue Marina i Åbo.

Tre pojkar som håller om varandra under en musikstund.
På den här sidan kommer vi att samla och uppdatera information gällande konferensen

Programmet uppdateras efterhand och det kan ske förändringar.

 

15.9 2024 Kvällsmingel för dem som anlänt.

 

16.9 2024 Konferensen inleds kl. 9.00. Drop-in och anmälning från kl. 8.30.

Festmiddag på kvällen i hotellet.

17.9 2024 Konferensen avslutas.

 

17-18.9 2025 Postkonferens med middag och guidning i Åbo

17.9 2025 Gemensam middag för konferensdeltagarna och för deltagarna i Borgå stifts Forum för fostran. Anmälning till middagen öppnas senare.

18.9 2024 Möjlighet att bekanta sig med Åbo. Anmälning till guidad tur i Åbo öppnas senare.

Parallellt med postkonferensen hålls Forum för fostran för Borgå stifts anställda den 18.9 2024. De som deltar i Forum får gärna också delta i den gemensamma måltiden den 17.9 2024 på kvällen. Anmälning till middagen öppnas senare.

 

Anmäningen öppnar under hösten 2024.

Frågor gällande anmälning kan riktas till tuula.koskinen@evl.fi (efter att anmälningen öppnats i höst).

Alla bokar själv sitt boende

Konferensen hålls i Radission Blue Marina och Mikaelskyrkan, som båda ligger centralt i Åbo. I Radisson Blue Marina finns det en förbokning gjord för oss.

Det finns också flera andra hotell i centrum av Åbo. Ett billigare alternativ, som också ligger på gångavstånd från hotell Marina är Birgittasystrarnas gästhem

Mera information om alternativ kommer senare.

Konferensen hålls i Radission Blue Marina och Mikaelskyrkan, som båda ligger centralt i Åbo.

Den Nordiska konfirmandledarkonferensen arrangeras av KCSA, Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen i Finlands ev.luth. kyrka. Samarbetsparter är Polin-institutet, Åbo Akademi och Åbo svenska församling.

I frågor gällande

  • arrangemang och program, kontakta stefan.myrskog@evl.fi eller helena.salenius@evl.fi.
  • anmälning och logi, kontakta tuula.koskinen@evl.fi.
  • kommunikation, kontakta lucas.snellman@evl.fi.

 

De som planerar programmet är professorn i praktisk teologi Cecilia Nahnfeldt från Åbo Akademi, ungdomsarbetsledarna Mari Nurmi från Åbo svenska församling och Daniel Jakobsson från Matteus församling i Helsingfors. Ledande sakkunnig Stefan Myrskog och sakkunnig i konfirmandarbete Helena Salenius från Kyrkans central för det svenska arbetet leder planeringen av programmet.

Välkommen till Åbo för att visionera och fundera på konfirmandarbetet tillsammans med kolleger från de nordiska länderna!

Senaste gång de finlandssvenska konfirmandledarna träffades visionerade de så här!

Ett plakat med visioner om konfirmandarbetet.
Tillbaka till toppen