Servicedatalagret SDL

Servicedatalagret (SDL) är ett riksomfattande centraliserat datalager där till exempel kommunerna, staten, kyrkan och privata sektorn på ett kundorienterat sätt beskriver sina tjänster och tjänsternas servicekanaler. Innehållet i servicedatalagret är öppen data, dvs. det är via ett öppet gränssnitt tillgängligt var som helst, till exempel via webbtjänster, chatbotar och karttjänster. Allt innehåll som beskrivs i SDL visas också i webbtjänsten Suomi.fi.

Kyrkostyrelsen producerar för SDL grundläggande beskrivningar av kyrkans tjänster på finska och svenska. Avsikten är att beskriva sådana tjänster som berör merparten av församlingarna, såsom t.ex. konfirmandundervisning, hjälpledarverksamhet, dagklubbar osv. Församlingarna kan framöver också använda beskrivningarna när de beskriver sina egna tjänster.

Servicedatalagret

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

dvv.fi
Tillbaka till toppen