Kyrkans grafiska profil

På den här sidan kan du ladda ner kyrkans grafiska anvisningar, kyrkans logotyper och fonten Martti.

Kyrkans grafiska anvisningar

De grafiska anvisningarna hjälper församlingarna att tillämpa den grafiska profilen på lokalnivå.

Kyrkans grafiska anvsningar

En egen font, Martti, har tagits fram för Evangelisk-lutherska kyrkan. Fonten är en väsentlig del av den enhetliga grafiska profilen. Kyrkan har ensamrätt till denna font och har således fulla rättigheter att använda och sprida den.

Ladda ner typsnittet Martti för Windows
Ladda ner typsnittet Martti för OS X

Kyrkans grafiska profil bygger på en enhetlig typografi och klara huvudfärger.

Som logo använder Finlands evangelisk-lutherska kyrka sin egna Martti-font och upphöjda kors.

Filerna i original för olika ändamål finns i kyrkans mediebank. Mapparna innehåller finska, svenska, samiska, engelska och tyska versioner av logon. Logon finns i både stående och liggande version.

För att kunna öppna filerna för tryckta produkter behöver du ett bildhanterings- eller layoutprogram.

Kyrkans logon i mediebanken

Ta kontakt

Claudia Treuthardt

Tillbaka till toppen