Lagstiftning

I kyrkolagen finns bestämmelser om förhållandet mellan kyrkan och staten, kyrkans organisation och kyrkans förvaltning. Riksdagen godkänner ändringar i kyrkolagen på kyrkomötets förslag.

I kyrkoordningen finns mer detaljerade bestämmelser om kyrkans verksamhet och förvaltning. Kyrkoordningen utfärdas av kyrkomötet.

I detta avsnitt finns också information om kyrkliga val.

Tillbaka till toppen