Styrkor, möjligheter, drömmar och hinder – uppgift

Målet med uppgiften är att hjälpa deltagarna att se möjligheterna och styrkorna i sitt eget arbete, drömma om stigen i framtiden och undanröja hinder för den.

Arbetet sker parvis eller i små grupper. Skriv ner tankar på ljusfärgade post it-lappar på tre stora pappersark på väggen, eller digitalt om ni arbetar via Jamboard. 

1. Vilka är våra styrkor?
2. Vilka är våra möjligheter?
3. Vad vill vi se/uppnå i framtiden?  

Efter dessa frågor och arbetspasset. Gå igenom helheten (post-it lapparna) och placera om Post it-lapparna så att de bildar temahelheter. 

Bilderna på alla ålderskategorier eller Stigens helhet ska vara synlig under hela övningen och övningen speglas alltid mot det. 
Se över sammanställningen: Vilken framtid vill vi ha? Jämför med de två andra delarna. Kan detta förverkligas med de nuvarande styrkorna och möjligheterna?  

Post-it-lapparna flyttas så att det som är möjligt att genomföra flyttas till drömmen (Stigen i framtiden).  

Steg 2 Undanröja hinder 

Anteckna vilka hinder som finns för genomförandet. Hindren kan antecknas t.ex. på mörkare post-it-lappar. 

Välj ut de hinder som ni vill ta tag i först. Fundera så konkret som möjligt på följande:  

  • Vad borde ändras?  
  • Hur kunde hindret undanröjas? 

Fortsatt arbete: Hur stigen ser ut ur olika synvinklar 
 

Mål: Att se stigens nuläge ur olika människors perspektiv och att spegla nuläget mot den framtid som önskades i föregående uppgift. 
Välj teman som passar er församling och bearbeta dem tillsammans eller i små grupper. Sammanställ till sist de nya tankar eller perspektiv som temana öppnar i förhållande till den gemensamma drömmen. 

Exempel på teman

Tema 1. Församlingsmedlemmar som aktörer 

Fundera på vad som i varje ålderskategori är eller kunde vara sådant där församlingsmedlemmarna själva får vara aktiva – hur bjuder man in till och möjliggör aktivitet?  

Tema 2. Faddrar 

Fundera på vad som i varje ålderskategori är och kan vara sådant som möjliggör fadderskapet och stöder fadderrelationen – eller kan man hitta nya sätt att stöda fadderrelationen? 

Tema 3. De som inte deltar i verksamheten 

Fundera på vad, varje ålderskategori är, och kan vara sådant som visar att församlingen inte glömmer dem som inte deltar i verksamheten. Hur är församlingen i varje ålderskategori i kontakt med barnen, de unga, familjerna, paren osv. 

Tillbaka till toppen