Rekommendationer om examen som krävs

Rekommenderade examina för barnledare

I kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A 10/2020 ges en rekommendation om examen för personer som anställs som barnledare i ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Befattning

Barnledare

Rekommendation om examen för personer som anställs tills vidare som barnledare

Den examen som förutsätts av den som väljs till barnledare är Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare) som omfattar 180 kompetenspoäng och innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, eller någon annan lämplig examen som har kompletterats med tillräckliga examensdelar inom småbarnspedagogik och familjeverksamhet och som innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare.

Behörig för befattningen är också

  • den som har avlagt en examen enligt beslutet (Kyrkans författningssamling nr 164) om innehavare av en tjänst som ungdomsarbetsledare
  • den som har avlagt en examen enligt beslutet om innehavare av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken (Kyrkans författningssamling nr 165) samt
  • den som har avlagt examen eller genomfört utbildning enligt tidigare beslut av biskopsmötet som gäller barnledare.

Motivering och bakgrundsinformation till rekommendationen om examen för personer som anställs tills vidare som barnledare

Motivering och bakgrundsinformation (pdf)

Namn på examina

  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, barnledare, som innehåller eller har kompletterats med examensdelen Arbete med familjer och sektorsövergripande samarbete i arbetsmiljön i församlingar inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka (25 kompetenspoäng).
  • Andra lämpliga yrkesexamina på andra stadiet som kompletterats i enlighet med rekommendationen
  • yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH), ungdomsarbetsledare
  • Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ungdomsarbetsledare
  • Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ledare för småbarnspedagogik

och

  • examina eller utbildningar enligt tidigare beslut av biskopsmötet som gäller barnledare.

Behörighetsklausul i examensbetyget

Under “specialbestämmelser om utövande av yrken” i examensbetyget där behörighet enligt rekommendationen ingår anges följande: ”Examen innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ger behörighet att arbeta som barnledare i en församling.”

Intyg över komplettering av annan lämplig examen:

För avlagda examensdelar som kompletterar behörigheten ges “Betyg över avlagda examensdelar”. Dessutom kan utbildningsanordnaren ge en bilaga där behörigheten för att arbeta som barnledare och/eller barnskötare i församlingens småbarnspedagogik konstateras.

Alternativ för komplettering av examen

Rekommenderade examina och komplettering av dem (PDF)

Ytterligare information

Marja Pesonen

Tillbaka till toppen