Samarbetspartner

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare utförs utomlands och i hemlandet i samarbete med lokala systerkyrkor, andra finländska samfund och Finlands beskickningar.

Ekumeniska partner

Anglikanska kyrkan
Katolska kyrkan
Evangeliska kyrkor

Kyrkliga organisationer

Finlands Sjömanskyrka rf

Vår kyrkas missionsorganisationer bland annat Finska Missionssällskapet (FMS), Svenska lutherska evangelieföreningen (SLEF) och dess finska motsvarighet (SLEY).

Lutherska systerkyrkor

i Australien (Lutheran Church of Australia, LCA)
i Österrike (Evangelische Kirche in Österreich)
i Kanada (Evangelical Lutheran Church in Canada, ElCiC)
i Sverige (Svenska Kyrkan)
i Tyskland (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD)
i Schweiz (Bund Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, BELK)
i Thailand (Evangelical Lutheran Church in Thailand, ELCT)
i Estland (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK)
i Förenta staterna (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA)

Ministerier

Utrikesministeriet (UM)
Finlands beskickningar utomlands
Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)

Övriga organisationer

Finland-Samfundet rf
Finlandsskolorna
Utlandsfinländarparlamentet (UFP)
Migrationsinstitutet

Tillbaka till toppen