Utbildningsutveckling

Kyrkans forskning och utbildning utbildar och utvecklar

Kyrkans forskning och utbildning ordnar personalutbildning för kyrkans anställda samt deltar i utvecklandet av utbildningarna och examina när det gäller kyrkliga yrken. Den svenskspråkiga utbildningen ordnas av Borgå stift.

Kyrkans forskning och utbildning:

  • fungerar som finskspråkig utbildningsanordnare: pastoralexamen, högre pastoralexamen, kyrkans specialutbildningar
  • planerar och utvecklar personalutbildningen inom hela kyrkan i samarbete med arbetslivet samt utbildande institutioner och organisationer. Avtalar om utbildningar med samarbetsinstanser.
  • utreder kompetensbehoven hos församlingarnas och kyrkans personal, prognostiserar förändringar och utvecklar utbildningsutbudet.
  • främjar en kontinuerlig och systematisk personalutveckling i församlingarna.
  • redigerar och publicerar årligen Kyrkans personalutbildningskalender.
  • följer läget kring antagningen av studerande och avlagda examina när det gäller kyrkliga yrken samt följer och koordinerar utvecklandet av personalutbildningen och sysselsättningen. (Arbetsgruppen för yrkesinriktad utbildning och uppföljningsgrupper för utbildningssituationen).
  • bedriver ett nära samarbete med utbildande institutioner och organisationer.
  • bereder och främjar kyrkans utbildningspolitiska mål med tanke på kompetensutvecklingen och examina som behövs i kyrkligt arbete, arbetslivets behov, tillgången till utbildning och kyrkans värdegrund.
Tillbaka till toppen