Ämbetskollegium

Dokument från ämbetskollegiet

Ur Kyrkostyrelsens ämbetskollegiums föredragningslistor och protokoll publiceras de paragrafer som gäller församlingarna. Protokollen publiceras torsdag veckan efter ett möte och föredragningslistorna på onsdagar. Dokument från det pågående året och föregående år hålls framlagda.

Protokoll och föredragningslistor från och med 2016 i Domus

Ämbetskollegiets sammansättning

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium består av de tjänsteinnehavare som sköter ecklesiastikrådstjänsterna och leder Kyrkostyrelsens avdelningar. Kanslichefen är ordförande. Utöver de ordinarie medlemmarna har kommunikationsdirektorn närvarorätt.

Ämbetskollegiet avgör ärenden som inte anses vara nödvändiga att ta upp i plenum.

Ämbetskollegiet håller möten regelbundet varje torsdag.

På bilden finns ämbetskollegiets medlemmar. Från vänster Juha Tuohimäki, Anna Karina Piepponen, Kimmo Kääriäinen, Pekka Huokuna, Pirjo Pihlaja och Petri Määttä.

Ämbetskollegiets medlemmar

kansliapäällikkö

Pekka Huokuna

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

kirkkoneuvos

Kimmo Kääriäinen

+358405221464

Eteläranta 8
00130, Helsinki

kirkkoneuvos

Anna Kaarina Piepponen

+358406881472

Eteläranta 8
00130, Helsinki

kirkkoneuvos

Petri Määttä

+358406881543

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

kirkkoneuvos

Juha Tuohimäki

+358503474728

Eteläranta 8
00160, Helsinki

kirkkoneuvos

Asta Virtaniemi

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Sekreterare

juristi

Suvi-Maria Wilska

+358401627145

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Tillbaka till toppen