Ämbetskollegium

Dokument från ämbetskollegiet

Ur Kyrkostyrelsens ämbetskollegiums föredragningslistor och protokoll publiceras de paragrafer som gäller församlingarna. Protokollen publiceras torsdag veckan efter ett möte och föredragningslistorna på onsdagar. Dokument från det pågående året och föregående år hålls framlagda.

Protokoll och föredragningslistor från och med 2016 i Domus

Ämbetskollegiets sammansättning

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium består av de tjänsteinnehavare som sköter ecklesiastikrådstjänsterna och leder Kyrkostyrelsens avdelningar. Kanslichefen är ordförande. Utöver de ordinarie medlemmarna har kommunikationsdirektorn närvarorätt. Ämbetskollegiet avgör ärenden som inte anses vara nödvändiga att ta upp i plenum.

Ämbetskollegiet håller möten regelbundet varje torsdag.

På bilden finns ämbetskollegiets medlemmar. Från vänster Juha Tuohimäki, Anna Karina Piepponen, Kimmo Kääriäinen, Pekka Huokuna, Pirjo Pihlaja och Petri Määttä.

Ämbetskollegiets medlemmar

Sekreterare

Tillbaka till toppen