Teologiska samtal

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har deltagit i de teologiska samtalen mellan kyrkorna redan från början av den ekumeniska rörelsen.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är en av de stiftande medlemmar både i Kyrkornas världsråd (KV) och i Lutherska världsförbundet (LVF).

Teologiska lärosamtal

Tillbaka till toppen