Stigens ansvarsgrupper och rekrytering av nyckelfrivilliga

Mål: att skapa en organisation med ansvariga personer för att främja Stigen och dess verksamhetsprinciper.

I många länder verkar församlingar och olika andliga gemenskaper genom ansvarsgrupper och nyckelfrivilliga som leder dem. De anställdas roll är att stödja de nyckelfrivilliga och ansvarsgruppernas verksamhet. Stigen ger församlingen möjlighet att utveckla sin egen verksamhetskultur i denna riktning. Finländska modeller hittar man till exempel i scouterna och i gudstjänstgruppernas verksamhet (den s.k. Modeusmodellen för utveckling av gudstjänstlivet). 

För att skapa ansvarsgrupper måste många fundera tillsammans: Vilka ansvarsgrupper behövs i församlingen för att Stigen ska fungera och stärka livet som kristen för människor i olika åldrar och deras kontakt med församlingen? 

 1. Till exempel under workshoparna skissar man tillsammans upp ansvarsgrupperna för Stigen och gör en grundläggande beskrivning av uppgiften för respektive grupp. Man kan börja bygga upp ansvarsgrupper stegvis. Till exempel kan man komma överens om att grupperna ansvarar för att bjuda in varje ålderskategori till källan och även ansvarar för kommunikationen och verksamhetsprocessen i anslutning till det. 
 2. Man söker gemensamma verksamhetsprinciper för ansvarsgrupperna.  
  • Vilket uppgiftsområde har grupperna?  Vilket ansvar får de?  
  • Vilka resurser har de till sitt förfogande?  
  • Hur ser gruppernas roll och förhållande till de anställda ut inom verksamhetsområdet?  
  • Hur lång mandatperiod har grupperna och deras frivilliga?  
  • Hur sker bemyndigandet av frivilliga? Skriver man till exempel ett avtal om ansvars-/frivilliguppdrag med dem? 
 3. Nyckelpersoner utses för varje grupp, till exempel av två–tre församlingsmedlemmar eller en församlingsmedlem och en anställd som arbetspar. Nyckelpersonerna kan rekryteras genom att man direkt frågar personer om de kan tänka sig en sådan uppgift. Alternativt kan man beskriva uppgifterna och utannonsera dem som frivilliguppdrag.
Tillbaka till toppen