Förvaltning och ekonomi

Kyrkans medlemmar betalar kyrkoskatt. Pengarna används i församlingarna och en del används också till mål som gagnar helhetskyrkan.

Kyrkans ekonomi
Med hela kyrkans ekonomi avses alla ekonomiska församlingsenheter, Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond.

Strategier
Öppna dörrar är evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands strategi fram till år 2026.

Fastigheter
Församlingarna äger över 8000 fastigheter, av vilka den största arealen, cirka 160 000 hektar, är skog.

Statistik, dokument och bibliotek
Kyrkans statistik, dokumentförvaltning och bibliotek.

Tillbaka till toppen