Riktlinjer för religionsmöten

Det blir allt synligare att Finland är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Övriga religioner och åskådningar är närvarande i såväl gatubild och offentligt liv som i massmedierna, i synnerhet i de större städerna.

Idag möter Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar och medlemmar allt fler samfund och människor som representerar andra religioner och åskådningar. Ambitionen med dokumentet Riktlinjer för religionsmöten är att uppmuntra och inspirera såväl församlingar som enskilda medlemmar i kyrkan till religionsmöten: att bekanta sig med människor som tror på ett annat sätt i en anda av kristen nästankärlek och gästfrihet. Dokumentet strävar också efter att formulera kyrkans relation till andra religioner för en större läsekrets.

Riktlinjer för religionsmöten

Läs publikationen

Dokumentet på finska: Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen

Dokumentet på engelska: Guidelines for interreligious encounter

Tillbaka till toppen