Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs av tjänsteinnehavare

Enligt 5 kap 13 § 1 momentet 4 a punkten i kyrkoordningen (657/2023) meddelar Kyrkostyrelsen närmare föreskrifter om examina som krävs för andra tjänsteinnehavare än präster och lektorer.

Beslut om examina

Klicka på tjänstens namn för närmare information.

Tjänst/tjänsteinnehavare

Diakonitjänst och tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift

Beslut om examen och motivering

Namnet på den examen där de studier som krävs i beslutet om examen ingår

 • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, sjukskötare (YH), diakonissa eller
 • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), diakon

eller

 • examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut

Exempel på hur beslutet tillämpas i platsannonsering

Av tjänsteinnehavaren krävs examen och studier enligt 2 § eller 3 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 162). Examina enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om examina beaktas enligt vad som bestäms i 6 § 3 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 162 i författningssamlingen.

Komplettering av examen i enlighet med beslutet om examen

Information om studier som kompletterar examen:

Ytterligare information

sakkunnig Helena Tuominen

Tjänst/tjänsteinnehavare

Kantorstjänst

Beslut om examen och motivering

Namnet på den examen där de studier som krävs i beslutet om examen ingår

Kantorstjänst som förutsätter högskoleexamen (C-nivå)

 • kandidatexamen i musik
 • yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, musikpedagog (YH)
 • yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, musiker (YH).

Kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-nivå)

 • magisterexamen i musik
 • magisterexamen i filosofi eller pedagogik med musikpedagogik som huvudämne,
 • yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, musiker (högre YH) eller musikpedagog (högre YH).

Kantorstjänst som förutsätter högsta examensnivå (A-nivå)

 • Den examen som avses för kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-nivå), och i denna examen ska ingå eller därutöver krävs universitetsstudier på A-nivå i orgelspel, sång eller körledning
 • Kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-nivå) och utöver de fördjupade studierna inom examen krävs studier på B-nivå antingen i körledning, sång eller orgelspel; utöver magisterexamen i musik krävs någon av följande examina som anknyter till eller stöder utövandet av kyrkomusik:

a) ytterligare en magisterexamen i musik
b) licentiatexamen i musik
c) doktorsexamen i musik.

ELLER i alla kantorstjänster

 • examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut.

Exempel på hur beslutet tillämpas i platsannonsering

Av tjänsteinnehavaren krävs examen enligt 2 § / 3 § / 4 § samt studier enligt 5 § eller i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 163). Examina enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om examina beaktas så som det bestäms i 9 § 3 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 163 i författningssamlingen.

Exemplet innehåller alternativa texter. De har skiljts åt med ett snedstreck (/). Välj endast en av dessa.

Komplettering av examen i enlighet med beslutet om examen

Mer information senare.

Ytterligare information

sakkunnig Teija Tuukkanen

Tjänst/tjänsteinnehavare

Tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och tjänsteinnehavare som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift

Beslut om examen och motivering

Namnet på den examen där de studier som krävs i beslutet om examen ingår

 • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), diakon eller
 • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, sjukskötare (YH), diakonissa
 • yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ungdomsarbetsledare
 • yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH), ungdomsarbetsledare

och

 • I denna examen ska ingå eller separat vid yrkesskola ha avlagts studier i mission och internationell diakoni omfattande minst 8 studiepoäng,

eller

 • annan lämplig högskoleexamen och därtill ska tjänsteinnehavaren ha genomgått eller förbundit sig att genomgå en specialutbildning i internationellt arbete som ordnas av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som omfattar minst 25 studiepoäng (KL 6:14)

eller

 • examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut.

Exempel på hur beslutet tillämpas i platsannonsering

Av tjänsteinnehavaren krävs examen och studier enligt 2 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 178). Examina enligt kyrkostyrelsens och biskopsmötets tidigare beslut om examina beaktas så som det bestäms i 5 § 4 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 136 i författningssamlingen.

Komplettering av examen i enlighet med beslutet om examen

Ytterligare information

sakkunnig Vesa Häkkinen

Tjänst/tjänsteinnehavare

Ungdomsarbetsledartjänst och tjänsteinnehavare som utför ungdomsarbete som sin huvudsakliga uppgift

Beslut om examen och motivering

Namnet på den examen där de studier som krävs i beslutet om examen ingår

 • Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ungdomsarbetsledare

eller

 • yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH), ungdomsarbetsledare

eller

 • examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut.

Exempel på hur beslutet tillämpas i platsannonsering

Av tjänsteinnehavaren krävs examen och studier enligt 2 och 3 § eller 4 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 164). Examina enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om examina eller utbildningar beaktas så som det bestäms i 7 § 3 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 164 i författningssamlingen.

Komplettering av examen i enlighet med beslut om examen

Information om studier som kompletterar examen:

Ytterligare information

sakkunnig Marja Pesonen

Tjänst/tjänsteinnehavare

Tjänst som familjerådgivare och tjänst som chef för familjerådgivningscentral

Beslut om examen och motivering

Examen och utbildning

 • för tjänsten lämplig högre högskoleexamen
  • Lämplig högre högskoleexamen är i första hand högre högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet, det pedagogiska området, samhällsområdet eller teologie magisterexamen (TM)

och

eller

 • examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut.

Exempel på hur beslutet tillämpas i platsannonsering

Av tjänsteinnehavaren krävs examen och utbildning enligt 2 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 161). Examina enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om examina beaktas så som det bestäms i 5 § 3 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 161 i författningssamlingen.

Komplettering av examen i enlighet med beslutet om examen

Av familjerådgivare och innehavare av en tjänst som chef för en familjerådgivningscentral krävs utöver lämplig högre högskoleexamen specialutbildning i familjerådgivning (60 studiepoäng) eller bindande löfte att genomgå denna utbildning (653/2023 2:10). Antagningskriterierna för specialutbildningen är

 • lämplig högre högskoleexamen (se ovan)
 • godkänt lämplighetstest
 • minst 50 procent av arbetstiden i familjerådgivningsarbete
 • en visstidstjänst på minst 1,5 år
 • arbetsgivarens samtycke till utbildningen.

Den som har en tillsvidareanställning ska förbinda sig att genomföra utbildningen, men det förutsätts också att han eller hon avlägger ett lämplighetstest.

Ytterligare information

sakkunnig Sari-Annika Pettinen

Tjänst/tjänsteinnehavare

Tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken och tjänsteinnehavare som utför arbete som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgift

Beslut om examen och motivering

Namnet på den examen där de studier som krävs i beslutet om examen ingår

 • Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ledare för småbarnspedagogik

eller

 • examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut

Exempel på hur beslutet tillämpas i platsannonsering

Av tjänsteinnehavaren krävs examen och studier enligt 2 och 3 § eller 4 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 165).  Examina enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om examina eller utbildningar beaktas så som det bestäms i 7 § 3 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 139 i författningssamlingen.

Komplettering av examen i enlighet med beslutet om examen

Information om studier som kompletterar examen:

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Ytterligare information

sakkunnig Marja Pesonen

Tillbaka till toppen