Mot ett gemensamt visuellt uttryck

Sommaren 2023 lanserade kyrkan projektet Mot ett gemensamt uttryck. Genom arbetet som gjorts i kyrkans arbetsgrupp för nya styrkor och kyrkans kommunikationsutredning har det blivit tydligt att det är dags att sammanföra det imagearbete som görs på olika håll i kyrkan och vidareutveckla hela kyrkans profilering.

Syftet med det här projektet är att utveckla helhetskyrkans visuella uttryck och att utvidga de nuvarande relativt knappa grafiska riktlinjerna till ett tydligare “design system”, det vill säga ett slags visuellt bibliotek.

På den här sidan kan du följa hur projektet fortskrider och själv delta.

Bakgrundsläsning:

Klicka här för att ansluta till mötet!

Under den här workshopen tittar vi på kyrkans logo. Kom med och hör hur utvecklingen av logon har fortskridit, vad som har testats, var vi befinner oss nu och hur du kan bidra. Workshopen dras på finska.

Syftet med projektet är att utveckla kyrkans visuella profil som helhet och att utvidga de nuvarande ganska knappa grafiska riktlinjerna till ett “design system” eller ett slags visuellt bibliotek. Det här kommer till exempel att omfatta tillgängliga färger, typografi och en ny piktogram-helhet. Det inkluderar också ett förtydligande av kyrkans logo.

För helhetskyrkans del fattas beslutet om det visuella uttrycket av kyrkostyrelsens plenum. Församlingar och samfälligheter fattar sina beslut självständigt. Den första fasen av det gemensamma uttrycket (färgpalett, piktogram och bakgrundsbilder) behandlas i plenum 16.4. Logon och andra utestående frågor kommer att behandlas i plenum senast hösten 2024.

 

Tillbaka till toppen