Statistikföring

År 2021 ändrades praxis för hur man statistikför församlingarnas scoutarbete. I fortsättningen behöver man inte statistikföra scoutgrupper och -evenemang i församlingarnas system. Ifall en kår statistikför sin verksamhet i Kuksa, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.y.:s system, får Kyrkostyrelsen alla uppgifter den vägen. Det här är möjligt för alla scoutgrupper- och evenemang från och med år 2022.

Det är viktigt att kolla upp och bekräfta med den kår församlingen samarbetar med att kåren statistikför sin verksamhet. För att statistikuppgifterna ska överföras från Kuksa till kyrkans system behöver kåren klicka för ”Näytetään tilastoissa”/”Visas i statistiken” när man för in ett evenemang. Man behöver klicka för detta separat för varje evenemang. På scouternas webbsidor finns med information och instruktioner. Klicka här för utförliga instruktioner på finska. Klicka här för att läsa om Kuksa på svenska.

Tillbaka till toppen