Presidium

Ärkebiskopen är ordförande för kyrkomötet. Kyrkomötet utser också två vice ordförande för varje mandatperiod.

Presidiet har till uppgift att leda kyrkomötet och planera arbetet under sessionsperioden.

Tapio Luoma
ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen
arkkipiispa@evl.fi
ärkebiskop

Seija Kuikka
kyrkomötesombud, kyrkomötets första vice ordförande, ekonomiutskottet
seija.kuikka@gmail.com
läkare, med.dr

Pertti Rajala
kyrkomötesombud, kyrkomötets andra vice ordförande, ekonomiutskottet
pertti.rajala54@gmail.com
landskapsdirektör

Tillbaka till toppen