Kyrkohandböcker och formulär

Kyrkohandboken är ett samlande namn för de böcker som definierar och ger instruktioner för gudstjänstlivet i församlingarna.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1–3 (2003).

Kyrkohandboken

kyrkohandboken.fi

Kyrkohand­böcker på andra språk

I den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland firas gudstjänst på många olika språk. På webbplatsen kyrkohandboken.fi finns texter för gudstjänster och kyrkliga förrättningar på olika språk (finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska, finskt teckenspråk, finlandssvenskt teckenspråk, engelska, spanska, tyska, franska, ryska, arabiska).

Där finns också länkar till texter som används av den evangelisk-lutherska kyrkan i Estland. Befintliga översättningar hittar du genom att klicka på respektive formulär.

På den finska evl.fi/plus-sidan finns dessutom material för gudstjänster på flera andra språk.

Mässa och förrättningar på lättläst svenska

Formulär där delar av gudstjänsten och förrättningarna är formulerade på lättläst språk. Formulären är Word-dokument.

Handledningar och inspiration

Tillbaka till toppen