Fem strukturerande synvinklar

Arbetsgången

Nuläget i de olika ålderskategorierna sammanställs utifrån fem strukturerande element. Om ni använder till exempel Post it-lappar eller den elektroniska plattformen Flinga.fi, välj en egen färgsymbol för varje element.

Alternativt kan man använda de bifogade tomma powerpoint-mallarna för planering av ålderskategorier,  där man kan fylla i text.

Se över helheten: 

  • Vilken färg/funktion finns det mest av? Vilken finns det minst av? 
  • Hurdan är balansen mellan de strukturerande elementen för närvarande?
  • Vad tänker ni om det? 
  • I vilken riktning finns det skäl att utveckla helheten? Om det finns flera alternativ röstar man och väljer det som får flest röster.
  • Gör upp en treårig plan för hur ni når dit.
Tillbaka till toppen