Människohandel

Människohandel bedrivs överallt i världen, även i Finland. Offren är ofta invandrare eller utlänningar, men också finländare kan bli offer för människohandel. Offrens situation har börjat få allt större uppmärksamhet även i Finland.

Människohandel är

  • arbete utan ordentlig lön, ofta förknippat med boende i undermåliga förhållanden
  • prostitution, som personen tvingats eller vilseletts till
  • tvång att stjäla eller sälja stulet gods eller droger
  • tvång att ta lån eller delta i bedrägeri
  • tvång till äktenskap under omänskliga förhållanden
  • slaveri eller slaveriliknande förhållanden
  • avlägsnande av organ mot personens vilja

För offer för människohandel finns ett hjälpsystem som administreras av Migrationsverket. Där kan man också be om hjälp anonymt vid misstanke om människohandel. Information finns även på Migrationsverkets sidor om människohandel.

Kyrkans insamling Gemensamt Ansvar 2017 var en kampanj mot människohandel och intäkterna gick till offren för människohandel. De insamlade medlen fördelades mellan Pro-tukipiste, förbundet Monika-Naiset liitto ry, Flyktingrådgivningen rf och Brottsofferjouren för deras arbete bland offer för människohandel och produktion av material mot människohandel.

Det är mycket viktigt att människorna omkring märker vad som pågår och ser till att offret får hjälp. IOM (International Organization of Migration) har tagit fram material om hur man känner igen offer för människohandel. Man kan också ta hjälp av Pro-tukipistes (finskspråkiga) videor Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit och Rauhoitu kuuntelemaan.

Den som behöver material för att berätta om människohandel kan använda IOM:s utbildningsmaterial Öppna dörren för hjälp (PDF).

Rikosuhripäivystys on tuottanut ihmiskaupasta erikielisiä ohjeita ja videoita, joita voi antaa eteenpäin ihmisille, jotka saattavat olla ihmiskaupan uhreja. Lisäksi tietoa työskentelystä Suomessa ja esimerkiksi tietoa olemattomien työpaikkojen tunnistamisesta löytyy TEM:in sivuilta. Tietoa on useammalla eri kielellä, mm. ukrainaksi.

Brottsofferjouren har producerat servicebroschyrer om sina tjänster på olika språk och videor om människohandel på olika språk som kan förmedlas till personer som kan vara offer för människohandel. På arbets- och näringministeriets webbplats finns information om att arbeta i Finland och till exempel information om att identifiera icke-existerande jobb. Informationen finns tillgänglig på flera språk, inklusive ukrainska.

Tillbaka till toppen