Kyrkans yrken

Kyrkliga yrken har mycket gemensamt med andra yrken, men att jobba i kyrkan kräver också sina egna specifika färdigheter. Här hittar du information om kvalifikationer som krävs för att arbeta i kyrkan och beskrivningar av kärnkompetenser för olika yrken.

Lämplighetsbedömning för teologie studerande
Kyrkan förutsätter en lämplighetsbedömning av alla teologie studerande som ska prästvigas.

Kyrkans kärnkompetensbeskrivningar
Beskrivningarna är avsedda att användas av församlingar, arbetstagare, studerande och utbildande organisationer.

Examina som krävs
Med stöd av kyrkolagen kan biskopsmötet och kyrkostyrelsen besluta om examina som krävs av tjänsteinnehavare.

Praktik och lärande i arbetslivet
Att lära sig i arbetet och på en arbetsplats.

Tillbaka till toppen