Kristliga radioutskottet

Kristliga radioutskottet (KRU) är ett ekumeniskt samarbetsorgan för de kyrkor och samfund som medverkar i Yles svenskspråkiga kristna andaktsprogram.

Medlemskyrkor och -samfund i Kristliga radioutskottet är:

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Finlands Svenska Adventkyrka
Finlands svenska baptistsamfund
Missionskyrkan i Finland
Frälsningsarmén
Katolska kyrkan i Finland
Finlands svenska metodistkyrka
Finlands ortodoxa kyrka
Finlands svenska pingstsamfund

Utskottet ger bland annat förslag till fördelningen av andakter och gudstjänster i radio och tv mellan sina medlemskyrkor och -samfund, verkar som en intressegrupp för kristna lyssnare och tittare och som rådgivande organ för de redaktörer som ansvarar för de svenskspråkiga andaktsprogrammen. Läs utskottets reglemente här

Medlemmar 2023–2024

Ordförande: Alexandra Äng, Evangelisk-lutherska kyrkan
Viceordförande: Andreas Salminen, Ortodoxa kyrkan
Sekreterare: Lucas Snellman

Övriga medlemmar:
Mikael Andersén, Evangelisk-lutherska kyrkan
Jan Edström, Baptistsamfundet
Andreas Elfving, Metodistkyrkan
Seth Jacobson, Missionskyrkan
Janne Kütimaa, Adventkyrkan
Rune Lindblom, Evangelisk-lutherska kyrkan
Fredrik Martin, Pingstsamfundet
Toni Penttinen, Frälsningsarmén
Marko Pitkäniemi, Katolska kyrkan
Maria Repo-Rostedt, Evangelisk-lutherska kyrkan
Heidi Storbacka, Evangelisk-lutherska kyrkan

Suppleanter:
Emanuel Airava, Katolska kyrkan
Marica Enlund, Pingstsamfundet
Annika Enlund-Piirto, Metodistkyrkan
Boris Källman, Adventkyrkan
Janette Lagerroos, Evangelisk-lutherska kyrkan
Catarina Olin, Missionskyrkan
Peter Sundqvist, Baptistsamfundet
Karl Sällström, Evangelisk-lutherska kyrkan
Sofia Torvalds, Evangelisk-lutherska kyrkan
Joosef Vola, Ortodoxa kyrkan
vakant, Frälsningsarmén

Ta kontakt

Kristliga radioutskottet
Lucas Snellman
PB 210
00131 HELSINGFORS

Tillbaka till toppen