Registratorskontoret och arkivet

Registratorskontoret och arkivet

Kyrkostyrelsens registratorskontor registrerar alla ärenden som inleds i de olika organen inom kyrkans centralförvaltning. Förfrågningar om handlingar kan riktas till registratorskontoret.

Om du vill kan du rikta en begäran om handlingar till registratorskontoret med denna blankett.

Kyrkostyrelsen använder sig av ärendehanteringssystemet Domus, där de anhängiga ärendena och besluten förvaras i elektronisk form. 

Kontakten med registratorskontoret och arkivet

Vi önskar att handlingarna i första hand sänds per e-post till registratorskontoret. Handlingar kan också sändas per brev eller via Domus-systemet. Vi önskar att handlingarna är tillgängliga PDF-filer.

Forskare bör rikta sina förfrågningar om handlingar till registratorskontoret via suomi.fi/meddelanden. Ansökan om användningstillstånd för arkiv. Hjälp och inloggning

Kyrkostyrelsens arkiv betjänar elektroniskt via nätet. Registratorskontorets personal är på plats i Kyrkans hus på måndag, tisdag och torsdag. Personalen nås per telefon och e-post alla vardagar. 

Besöksadress: Södra kajen 8, Helsingfors
Postadress: PB 210, 00131 Helsingfors
Öppettider: Vardagar kl. 8.30-16.15
Registratorkontorets öppettider under sommaren: 20.6-2.8.2024 kl. 8.30-15.00
E-post: kyrkostyrelsen(at)evl.fi
Telefon (09) 1802 222

Tillbaka till toppen