Registratorskontoret och arkivet

Registratorskontoret och arkivet

Kyrkostyrelsens registratorskontor registrerar alla ärenden som inleds i de olika organen inom kyrkans centralförvaltning. Förfrågningar om handlingar kan riktas till registratorskontoret.

Kyrkostyrelsen använder sig av ärendehanteringssystemet Domus, där de anhängiga ärendena och besluten förvaras i elektronisk form. 

Kontakten med registratorskontoret och arkivet

Vi önskar att handlingarna i första hand sänds per e-post till registratorskontoret. Handlingar kan också sändas per brev eller via Domus-systemet. Vi önskar att handlingarna är i PDF-format.

Forskare bör rikta sina förfrågningar om handlingar till registratorskontoret. Kyrkostyrelsens arkiv betjänar elektroniskt via nätet.

Registratorskontorets personal är på plats i Kyrkans hus på måndag, tisdag och torsdag. Personalen nås per telefon och e-post alla vardagar. 

Du kan skicka ett meddelande och bifogade dokument till Kyrkostyrelsens registratorskontor och ta emot meddelanden också via suomi.fi/meddelanden. Begäran om information. Hjälp och inloggning.

Besöksadress: Södra kajen 8, Helsingfors
Postadress: PB 210, 00131 Helsingfors
Öppettider: Vardagar kl. 8.30-16.15.
Sommarens avvikande öppettider: 19.6.-31.7. kl. 8.30-15.00.
E-post: kyrkostyrelsen(at)evl.fi
Telefon (09) 1802 222

Tillbaka till toppen