Granska nuläget

Mål: att skapa en bild av nuläget
Innehåll: sammanställa en bild av nuläget i en tabell (matris) som placerats på en vägg eller ett golv (alternativt elektroniskt t.ex. i Flinga).

Arbetets gång

 • Bekanta dig med fyra profiler och tillhörande segmenteringsdata, om dessa inte redan är bekanta.
 • Gör en tabell som liknar den som visas nedan på golvet eller väggen.
 • Skriv på post it-lapparna vad församlingarna erbjuder som tilltalar de olika profilerna i form av
 1. Andlighet
 2. interaktiv kommunikation
 3. samhörighet
 4. goda gärningar.
 • En lapp/verksamhet. Ifall det är svårt att komma på saker, kan man hämta inspiration från texten i Millennials stigar.

Efter att matrisen/tabellen sammanställts granskas helheten tillsammans.

 • Var finns många lappar/mycket verksamget? Var finns lite?
 • Vilka iakttagelser gör ni vid en helheten: var finns det starka sidor? Var finns det behov av utveckling och bearbetning?
 • Vad är det viktigt att ta tag i? Var hittar man resurserna?
 • Med vilka resurser sköter församlingen för närvarande sådant som hör till denna helhet? Tyder granskningen på att resurserna bör ökas, minskas, flyttas och omfördelas?

Om man i församlingen redan gjort en liknande matris för Stigen, kan man slå samman bilderna/tabellerna och ännu granska den större helheten.

Tillbaka till toppen