Jultiden

Kyrkoåret på Stigen från första advent till trettondagen.

Vad är Kyrkoåret på Stigen?
Kuvassa jouluinen olohuone.
Kuvassa aasi avautuu kalenteriluukusta.

Första advent

Gud överraskar!

Käppkyrka med käpphäståsnor. Barn är välkomna att komma med sin egen käpphäst. I kyrkan finns käppåsnor för den som önskar. Det finns färgglada tyger att vifta med under mässan, särskilt under evangeliet och Hosianna.

En popup-kör sammankallas och träffas i kyrkan t.ex. en timme före mässans början för att öva in några sånger. Kören kan också sjunga med i Hosianna eller dagens psalm.

Kyrkan indelas i två halvor, varav den ena är dekorerad för att visa vad som anses vara kungligt och den andra för att visa fattigdom och enkelt liv. Jesus kunde ha valt vilket som, men han överraskade genom att välja enkelheten, åsnan.

Första adventsljuset tänds. Se även 2 advent hur man gör en adventsljusstake.

I början av mässan görs en hedersgång med dukar etc. Alla får rida på en käppåsna genom hedersgången. Om det är en stor folkmassa kan det bli flera hederståg. Ridningen på käppåsnan kan fortsätta efter mässan.

Vi bygger bönealtaren i kyrkan, som kan användas varje söndag i advent. Olika bönealtare kan presenteras på söndagarna. En del av altaren kan också täckas över, så att de kan avtäckas allt eftersom adventstiden fortskrider. Man kan också gå runt dem vid andra tillfällen när kyrkan är öppen. För ett engelskspråkigt tips, se Ytterligare information.

Idag är det början på något nytt. Idag börjar ett nytt kyrkoår. Temat är inte bara en ny början och förväntningarna på Jesus och julen, utan också en överraskande ödmjukhet. Jesus anlände till staden Jerusalem som en kung, men en mycket annorlunda kung än vad folk var vana vid vid den tiden. Hans häst var inte en fin stridshäst, utan en ödmjuk åsna. Gud överraskar. Hans kungadöme är befriat från de yttre och välbekanta tecknen på makt. Gud möter oss på ett annat sätt än vi förväntar oss.

Frågor att reflektera över:

Vad säger det dig om Gud att han valde att rida på en åsna och inte på en häst?
Hur känns det att vara den person som hejas på och hyllas av andra?
Vad tänker du om det faktum att människor välkomnade Jesus med jubel när han red på en åsna?
Hur förbereder du dig för att möta Jesus eller för att fira Jesu födelse? Vilken typ av frälsare längtar du efter i ditt liv nu? Hur skulle dina förväntningar kunna uppfyllas?

Ge tips på hur man kan bygga ett bönealtare eller en krubba i hemmet i väntan på julen, som man sedan kan färdigställa bit för bit när julen närmar sig. Bönealtaret kan också användas för att tända det första ljuset hemma. Prata om vad varje person förväntar sig av julen och hur man kan uppfylla dessa förväntningar. Läs hemma berättelsen om Jesus som rider in i Jerusalem.

Andra advent

Vi väntar och förbereder julen.

Adventsljusen är utplacerade. Kyrkan kan ha bilder på adventsljus från hemmen och runt om i världen. Man kan även ta med egna adventsljus och ställa ut dem.

I rummet kan placeras olika julföremål: en julgran, en julkrubba, en högtalare som spelar julsånger, julsångsböcker, julklappar, juldekorationer.
Ett bord med t.ex. bakverk och burkar med julkryddor (kryddnejlika, kanel etc.) att dofta på.

Några personer har i förväg blivit ombedda att välja något från kyrkan som speglar deras julförväntningar eller som hjälper dem att förbereda sig inför julen. Dessa föremål markeras till exempel på en Post-it-lapp. Det finns möjlighet kan gå runt i kyrkan före mässan för att se vad andra har markerat och lägga till en egen lapp.

Vilka saker i kyrkan är markerade? Det finns möjlighet att gå runt i kyrkan, titta på sakerna med en lapp på och välja det kort som bäst speglar den personliga julkänslan. Fundera på varför det är meningsfullt för dig. Om du vill kan du ta en bild för att minnas det.

Alternativt kan förbestämda personer bjuda in människor att utforska olika julföremål. Vid ett tillfälle berättar en person för någon om ett julpunt som är viktig för dem, för att förbereda dem inför julen. Punkterna kan också ha förberetts i förväg, till exempel med grupper från församlingen. Du kan gå en rundtur till de olika punkterna.

Vid adventsljuspunkten kan du göra ditt eget adventsljus, med plats för fyra ljus. Material som kan användas är t.ex. tavelformar, kvistar, marmorering/utsmyckning av ljusen med vax eller andra material. En adventsljusstake kan vara fyra bordsljus på ett fat eller ovanpå en adventskrans eller ett värmeljus i fyra dekorerade glasburkar.

Alternativt kan golvberättelsen Advent eller Godly Plays adventsberättelser I-IV berättas under mässan (se Ytterligare information).

Det finns material i kyrkan för adventsberättelsen. Alla deltar i arbetet genom att diskutera och skapa en gemensam bild av de symboler som de har valt i olika skeden av berättelsen. Om möjligt, sitt i en ring.

Vad är meningen med julen? Hur är det med julstämningen? På vilka sätt kan vi sprida julens ljus?
Temana för de olika söndagarna kan utforskas i förväg med barn, ungdomar eller familjer, och människor kan inbjudas att dela med sig av sina idéer under mässan.

De fyra ljusen i adventberättelsen på golvbilderna anknyter till olika teman som vi förbereder oss för julen genom: världens barn och vuxna, Finlands barn, självständighet, släktingar och vänner, familj.

I Godly Play utvecklas adventsberättelsen i följande ordning: profeter, den heliga familjen, herdar, vise män, Jesu födelse. Adventsresan tar oss genom alla dessa, pekar mot julens mysterium och hjälper oss att förbereda oss för julen.

Lägg till saker till bönealtaret/julkrubban och prata om tålamodet som behövs för att vänta. Se tips från 1:a advent.

Ta en bild av dina adventsljus hemma och dela den på sociala medier. Ha en härlig tid med att förbereda er inför julen!

Tredje advent

Vi röjer plats för julens mysterium.

Adventsljusstaken och julkalendern är tydligt framme: Det är fortfarande tid att bara vänta.

I kyrkan finns också en rad olika städredskap placerade framme i kyrkan. Julstädningen kan förbereda för julen, inte bara i hemmet utan även i det egna sinnet. Men vad ska vi till exempel rensa bort ur kalendern för att ge oss tid att förbereda oss för julens mysterium?

Övning. Att lösa upp hinder: Vilka hinder har vi för att förbereda oss för julmysteriet? Olika hinder och lämpliga föremål eller symboler kan övervägas i förväg, till exempel i familjeklubbar, och tas med till mässan. Eller i kyrkan kan det finnas en “spindelvävsbarriär” över gången gjord av snören. Den nedmonteras under predikan samtidigt som man nämner saker som kan stå i vägen för julförberedelserna.

Se omkring ordentlig i kyrkorummet och se om det finns något vi kan ta bort och ändå ha tillräckligt för att förbereda oss för julen? Vad behöver du för att kunna förbereda dig för julens mysterium och vara i det heligas närvaro? Vi behöver olika saker, låt oss dela våra tankar om dem.

Tänd det tredje adventsljuset

“Bered väg för Herren.” Vilka hinder har vi som hindrar Gud från att komma till oss eller människor från att komma in i Guds närvaro? Vad bör vi rensa bort och vad bör vi göra plats för? Vad behöver vi ta oss tid till under tiden fram till jul? Hur är det med utrymme, till exempel hemma? Finns det utrymme för julförberedelser i hemmet? Vad hjälper sinnet att röra sig mot julens mysterium?

Konsumtion och ekologi kontra fasta och en enkel, måttfull livsstil. Kyrkans klimatprogram uppmanar till ett liv centrerat kring tacksamhet, respekt och måttfullhet.

Varför behöver vi en så lång förberedelseperiod, många veckor, före ett stort firande? Fyra veckor före jul och sex veckor före påsk. Vad är andlig förberedelse?

Johannes uppmanade människor att vända sig till Jesus. Vad ska jag vända mig till nu? Johannes pekar mot något annat och lovar inte att lösa något själv. Vem är Johannes nu, i ditt eget liv? Vem väcker dig och vägleder dig att se i en viss riktning, för att göra plats för rättvisa och Guds rikes ankomst?

Nattvardsfostran handlar också om att peka mot Kristus. Vilka hinder behöver undanröjas på vägen till nattvardsbordet? Johannes Döparen säger att Jesus måste bli större och Jesus måste bli mindre. Hur kan Kristus bli större i mig och hur kan jag bli mindre? Åtminstone i eukaristin är det möjligt.

2. årgången. I evangeliet grälar barn som sitter på marknadsplatsen när deras lek tillsammans inte har varit framgångsrik. Jesus såg i barnens misslyckade lek en metafor för hur “den här generationen” missar det som verkligen är viktigt.

2 årgången, kapitel 1: “Han vänder fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna.” Att reparera relationer kan vara en sak att fokusera på under fastan. Vem ska jag vända min blick mot i en ny riktning?

Ta en bild av en kyrka i en text som handlar om att förbereda sig inför julen eller som hjälper dig att förbereda dig inför julen. Skicka den med dina hälsningar till någon och önska dem en glad advent.

Vem skulle du kunna ringa?

Fjärde advent

Jag skapar jul i mitt hjärta.

Julens bönealtare finns alla tillgängliga för beskådan (se 1:a söndagen i advent för mer information).

I rummet spelas fridfulla julsånger.

Vi gör övningar för att skapa glädje: till exempel att ge någon en gåva av något som skapar glädje som en pantomim. Den andra personen tar emot det på sitt eget sätt.

Tänd det fjärde adventsljuset.

Komplettera krubban/bönealtaret med allt utom Jesus själv.

Tillverka ett julrelaterat föremål eller kort för att göra en granne, vän eller släkting glad.

Glädje växer fram ur dagens texter. Vad ger dig glädje? Vilka typer av glädje finns det? En kristen kan också glädja sig åt förlåtelse och möjligheten att börja om på nytt. Varifrån kommer glädjen? Vad är julens glädje, vad består den av?

Vi tänder det fjärde adventsljuset hemma och lägger allt utom Jesus själv i krubban/på bönealtaret.

Varje person väljer en glädjehandling för sig själv och en för någon annan, som de lovar att göra före jul.

Kuvassa seimi.

Julafton och juldagen

Vad tycker du om i julberättelsen?

Det finns flera olika typer av krubbor i tamburen och i kyrkan. De kan vara gjorda av olika material och från olika kulturer. Familjer kan bjudas in att ta med sin krubba till kyrkan under advent och tillsammans väljer man var de placeras. De kan också tillverkas tillsammans i en klubb som träffas några gånger under advent.

En central plats där så många som möjligt kan se bra är Ett bord med en vit duk, placeras på en central plats där så många som möjligt kan se den bra. På bordet placeras den heliga familjen (se Ord och symboler) och ett ljus.

Man får utforska och leka med krubban. Den heliga familjen är till för barn.

Det kan finnas föremål, karaktärer, figurer från krubban, djur, växter, lego, klossar etc. i kyrkan för att bygga julkrubban till den här gudstjänsten.

Julkrubbans föremål och figurer får skapas i kyrkan.

Under mässan bygger och berättar vi en julberättelse tillsammans eller använder Godly Play-berättelsen Den heliga familjen (se Ytterligare information). Se till att alla kan se hela berättelsen – den kan till exempel videofilmas på en större skärm om ni inte får plats med alla runt berättelsen. Den heliga familjen i Godly Play innehåller Jesusbarnet, mamma Maria, pappa Josef, åsnan, oxen, herden, några får och de vise männen.

I slutet av berättelsen finns det tid att undra tillsammans och dela sina tankar högt: vilken karaktär i berättelsen tycker du bäst om? Vilken tycker du är viktigast?

Har ni en krubba hemma? En hurudan lek leker ni med/ i den? Vill ni utöka den med flera delar, på något sätt?

Godly Play Den heliga familjen (Jerome Berryman)

Kuvassa kaksi lasta kädessään kuusen koristeet.

Menlösa barns dag

(fjärdedag jul)

Vad ger trygghet?

Det finns olika julkrubbor från hela världen i utrymmet (gudstjänstansvariga kan förbereda dem i förväg). Julsånger från hela världen kan spelas live eller på annat sätt i rummet, också musiken i gudstjänsten kan väljas  från olika kulturer.

I utrymmet finns föremål och saker för fysisk trygghet: vindskydd, sovsäckar, filtar, första hjälpen-förpackning, mat (picknick), varma kläder.

Bjud särskilt in invandrare till mässan. Mässan och lunchen eller kaffet förbereds tillsammans med invandrarna så att de många (jul)traditionerna och sångerna upplevs tillsammans. Ett alternativ är att anordna ett knytkalas, där varje person tar med sig en rätt från sin egen tradition.

Fundera på vad ni skulle ta med er om ni var tvungna att lämna ert hem för en längre tid. Presentera föremålet för en person som en pantomim och de andra får gissa. Prata sedan om era val.

Gör korgar. Korgen gav skydd åt barnet Moses. Fundera på skydd och beskydd? Vad ger trygghet när du är rädd? Vad kan man lägga i korgen för att skydda dem som lever som flyktingar i den moderna världen, till exempel i Finland? Korgar kan göras mycket konkreta och levereras till dem som behöver dem.

Hur känns det att vara med i en tradition som är främmande för dig? Vad hjälper/lindrar känslan av att inte känna igen sig?

Bekanta dig med invandrarnas liv och berättelser. Hur ser och känns livet i Finland om du inte är född här? Om det faller sig naturligt för någon kan du be någon berätta hur det var att komma till Finland från ett annat land och en annan kultur.

Till korgarna som har gjorts kan man under veckan föra saker som kan delas vidare till andra behövande.

Kuvassa vauva, joka nukkuu isoäitinsä sylissä.

Första söndagen efter jul

Församlingen – en stor familj.

Vi firar en (fest)mässa med rester från julen. Församlingen samlas att ännu glädja sig över det nyfödda barnet!

Julkrubban är framme.

Hanna och Simeon förs till krubban. Vem annan kan komma till krubban? Viktiga andra karaktärer (Batman, mjukisdjur…) och du. Det finns plats för alla att förundras över julens barn.

Flera generationer är tillsammans. Bjud in några av ” kyrkans mor- och farföräldrar” för de familjer som inte har några mor- eller farföräldrar på plats eller i livet. En “kyrklig far- eller morförälder” kan berätta om sin egen barndom och kyrkresor, jultraditioner etc.

Efter mässan, “fest för Jesus” med knytkalas och en brädspelskväll.

Många kyrkor har någon form av julkrubba vid juletid. Om möjligt kan dagens evangelium gestaltas med hjälp av julkrubbans personer och föremål.

Förundran: I krubban i Jesusbarnet är alla dimensioner av Guds kärlek närvarande. Vad kan olika människor som kommer till krubban observera, vad kan de fråga Maria och Josef?

Dagens Psalm 71:14-19 alla generationer tillsammans i förundran över Guds kärlek.

Frågor om förundran i Galaterbrevet 3:4-7:
På vilka sätt är barn och vuxna olika?
Under antiken ingick ofta slavar i hemmet utöver familjemedlemmarna. Vad är skillnaden mellan ett barn och en slav i ett hus?
Jesus uppmanar sina efterföljare att bli som barn. Vad kan detta innebära?
För tyst reflektion: känner du dig mer som ett Guds barn eller en Guds vuxen i din relation till Gud?

Vår familj – pyssel eller meme, familjebild tagen genom gigantiska ramar i kyrkan.

Släktträd, en kedja av generationer, eventuellt utförd av flera generationer. Det kan åtföljas av en familjeberättelse, till exempel i form av fotografier. På så sätt överförs familjehistorier från en generation till nästa.

Kuvassa hedelmäkulho pöydällä.

Nyår

Dags att utvärdera  det gamla och börja ett nytt år.

Bjud in ungdomar och/eller unga vuxna till kyrkan för ett nyårsfirande. Förbered tillsammans med dem en kvälls-/nattgudstjänst på nyårsafton, följt av ett firande för att välkomna det nya året tillsammans.
Ungdomarna/unga vuxna kan dekorera ingången och kyrksalen med skördetidens heliga symboler: apelsin, granatäpple, grapefrukt, persimon, päron, dadel, clementin och citron.

Man kan också dra nytta av skördetiden genom att laga en måltid tillsammans på kvällen. Till skördesäsongens grönsaker hör kinakål, pumpa, rödbeta, sötpotatis, kålrot och andra finska rotfrukter. Deltagarna kan också  brainstorma i förväg om innehållet i nyårsfirandet efter själva mässan. Årets slut kan välkomnas tillsammans med sång och böner i den ljusa kyrkan som dekorerats med många brinnande ljus.

Aktivitetsstationer kan användas som bönealtare eller som en del av en predikan.

1. Tidslinje

Rita en tidslinje med hela året på ett långt papper. Året kan markeras med viktiga händelser som har berört alla, till exempel påsk och jul, samt viktiga sociala händelser. Alla kan markera de viktigaste händelserna i sina liv på tidslinjen med några ord eller symboler. Andra behöver inte förstå symbolerna.

2. Sådd och skörd

Så örter i burkar som kan odlas inomhus. Prata om hur burken kommer att växa med örten som du har sått i den. Om du sår basilika kan du inte odla timjan i burken. Hur kan samma princip tillämpas på människors liv? Vilka olika områden i livet kan den tillämpas på?

Klistra fast meningen på burken: Vad du sår, ska du skörda. Galaterbrevet 6:7

3. Bikt
Reservera en lugn och fridfull plats i kyrksalen. Du kan bekänna för en medarbetare vad du har på hjärtat och för vilket du vill be Gud om förlåtelse.

4.Tack

Skriv tackkort på färgglada papper och lägg dem i en glasbehållare. Se hur behållaren fylls på!

5. Drömkarta

Gör en drömkarta för det kommande året med bibelverser. Fundera på vad du vill med ditt liv, men också hur du skulle vilja följa Jesu instruktioner i ditt liv. Du behöver A4- eller A3-papper, lim, olika sorters papper där du kan klippa ut bilder och förtryckta bibelverser om att leva ett bra liv. Tidningarna kan vara väldigt olika: kyrkotidningar, tidskrifter, broschyrer, tidningar. Du kan också skriva ut gratis fotobanksbilder online. Lämpliga bibeltexter att skriva ut är Psalm 127:1, Lukas 6:43-45, Lukas 6:46-49, 1 Johannes 4:8, Romarna 6:43-45, 1 Johannes 4:8, Romarna 4:8, Romarna 6:46-49, etc. 12:30-31, Gal. 6:8, Gal. 5:22-23, Ps. 23:6, 1 Tim. 4:8, Matt. 6:34, Ps. 121:7-8, 1 Tim. 4:12, Fil. 4:13.

Samtala om vad ett gott liv är och vilken vägledning Bibeln ger för att leva ett gott liv.

Sammanfatta de punkter som togs upp i bönen: be om förlåtelse för det förflutna, tacka för det som har varit bra och be om visdom och vägledning för framtiden.

Hurudan skörd har du fått i ditt liv i år? Nyår är en tid då man kan se tillbaka på det gångna året och fundera på om man behöver ändra sin inriktning inför det kommande året. Det vi har sått kommer att påverka den frukt vi bär.

I utrymmet illustrerar de doftande frukterna tidens gång och Guds plan för människors liv. Genom frukten och aktivitetsstationerna kan man illustrera bibeltexten och i predikan konkretisera hur våra egna livsval påverkar hur våra egna liv formas och hur de påverkar andra människor och samhället. Om du har gjort dåliga val är det aldrig för sent att ändra riktning och börja växa i en bättre riktning. Vad vi “gödslar trädet” med – vad vi ger oss själva – har också betydelse. “Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.” Lukas 6:45

Med sig hem kan man få planterade örter och en drömkarta.
Man kan också inkludera en bibelläsningsplan för hela året, en utprintad skördekalender eller en andaktsbok.

Kuvassa säkkituolissa loikoileva nuori.

Andra söndagen efter jul

Min plats i kyrkan.

Hemkyrka dag, natt i kyrkan eller läger i kyrkan.

Stämningen från tempelgudstjänsten och hemmet “Jag måste vara med min far”.
Golvkuddar för att sitta bekvämt på valfri plats.
Tyger för att göra ett bo eller en koja på kyrkbänkarna eller under.
En plats där man kan bygga sin drömkyrka, t.ex. av återvunnet material
En skrivvägg där man kan fortsätta meningen: “I mina drömmars kyrka…

Ett kyrkorum för alla sinnen med en mängd olika aktiviteter att välja mellan:

Laminerade frågetecken, hjärta, diamant.
Hjärtat kan tas med till vad som känns som en skön plats i kyrkan. Ett frågetecken där jag vill ställa en fråga. En diamant där jag hittat något riktigt coolt eller intressant.

Upptäcktsfärd i kyrkan.
Hur många lilliputtsteg finns det i kyrkans mittgång från foajén till altaret, vad är hårt, mjukt, grovt i kyrkan….
Mäta kyrkan med måttband, lasermätare, decibelmätare.

Fler tips på finska i boken Kotikirkko tutuksi kaikilla aisteilla Av Tytti Issakainen.

Predikan som en intervju med en grupp församlingsmedlemmar i åldern 12 år. Tillsammans med dem samtalar man om berättelsen om Jesus som 12-åring i templet och vad som är viktigt i kyrkan för dem.

Evangeliet om Jesus vid 12 års ålder i templet kan bearbetas genom bibliodrama, där man sitter i bänkar och samtalar i olika roller:

Spela rollen som Jesu föräldrar: ni har en son som saknas. Hur lång tid tog det att upptäcka att han inte var med de andra? Hur känner du dig när ditt barn är försvunnet? Vad hände då? Hur lång tid tog det att hitta honom? Hur kändes det att hitta honom i templet?
Spela rollen som Jesus, 12 år: Berätta för oss hur och varför du stannade i templet. Vad hände där? Hur kändes det att vara i templet och prata med lärarna? Vad tycker du om föräldrarnas oro för den 12-årige Jesus? Efter dramat kan ni reflektera över texten tillsammans och välja bland följande perspektiv.

Efter dramat, reflektera över texten tillsammans och välj ett av följande perspektiv.

Ett 12-årigt barns värld: vad jag kan göra, vad jag vill, vad jag inte vill, vad som intresserar mig, vad som inte intresserar mig, var jag vill vara fri och klara mig själv, var jag saknar mina föräldrar osv.
Vilka av de vuxnas bekymmer verkar onödiga eller överdrivna?
Vad kan vuxna i kyrkan lära sig av barn och ungdomar?
Hur kan jag hitta min plats i kyrkan?

Hur känner man igen sin hemkyrka? Hur kan något tas med hem från kyrkan? -> I barnets drömkyrka placeras en symbol, färg, eller motsvarande som påminner om hemkyrkan.

Kuvassa joulukuusi

Vackraste julsångerna

Dela på det goda!

Mässan kan firas från 1 advent till trettondagen.

Före mässan samlas man för att göra julgransdekorationer, som placeras i julgranen under mässan. Dekorationerna kan ha tillverkats tidigare i församlingens klubbar eller liknande.

Den som tillverkar dekorationerna kan få en liten belöning för sitt arbete, t.ex. 0,50-1,0 euro per dekoration. Kan lokala företagare eller anställda bjudas in att komma och köpa dekorationer? Förtjänsten för dekorationerna kommer att doneras till mässans insamling för världens barn, vilket ger en bra vinkel på det hela. Kollekten går till De vackraste julsångerna.

Det blir mycket sång och lek tillsammans med julsånger.

Under mässan dekorerar vi julgranen tillsammans.

Under bönedelen kan man åka på en resa (jorden runt) och be för barn i olika delar av världen (som en rörlig bön).

I rummet kan man bygga bönealtare med bilder av barn i olika åldrar från hela världen; spädbarn, småbarn, skolbarn och ungdomar. På altaret kan man lägga bönestenar för de saker man vill be för dessa barn.

Fundera på vad en julgran behöver för ett bra liv: jord, vatten, ljus, värme. Människobarnet behöver också förutsättningarna för ett gott liv för att kunna växa. Dessa listas i Deklarationen om barnets rättigheter. Finska Missionssällskapet arbetar för att alla barn i världen ska ha goda förutsättningar att leva.

Juldekorationer symboliserar olika barns rättigheter (tas med till granen).

Bollen (jordklotet): säger att alla barn i världen är lika och ska ha lika rättigheter.
Äpple: rätten till tillräckligt med vatten och dryck.
Godis: rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Rätten till yttrandefrihet (det finns olika smaker av godis).
Stjärna: (Varje barn är en stjärna) Rätt till ett namn och medborgarskap
Silverband: Rätten att lära och att bli informerad. Rätten att lära sig och att ha tillgång till information.
Tomte: Rätt till vila och lek.
Fågel: Rätt till skydd och omsorg.
Julklappen: berättar historien om hur Jesus föddes som en frälsare för alla människor i världen.

När granen är färdig och dekorationerna har förts till granen sjunger man en passande sång.

Det är också möjligt för barnen själva att associera prydnaden med en barnrättighet.

Ge ett exemplar av “De vackraste julsångerna” så kan sångstunden fortsätta
hemma.

En juldekoration man har gjort själv får tas hem.

Läs mer om De vackraste julsångerna: https://kauneimmatjoululaulut.fi/sv/

Kuvassa lahjapaketti

Trettondagen

Var är världens ljus?

De tre vise männens gåvopaket står i gången när folk kommer in i kyrkan. De ska gissa vilken av gåvorna som är guld, vilken som är rökelse och vilken som är myrra. Man kan känna, och lukta på paketen.

De vise männen välkomnar kyrkobesökare och ger dem något i present, t.ex. en taatel från Mellanöstern eller något annat litet godis.

I inbjudan har information om att man får ta med en julklapp till kyrkan som du inte vill behålla själv. Diakonerna kommer att se till att gåvorna förs vidare.

En docka med figurer från berättelsen om de vise männen finns i barnhörnan. ( Google Nativity Set Nesting Dolls).

Efter mässan släcks ljusen i kyrkans julgran och juldekorationerna tas bort.

Psalmer och sånger om stjärnan och de vise männen är särskilt lämpliga på Trettondagen. Internationella, mångkulturella sånger lämpar sig också för trettondagsgudstjänsten.

I många kyrkor sjungs ännu sista gången de Vackraste julsångerna.

I mässan kan man ha rökelse som tänds. Rökelse är en symbol för bön. Doften av rökelse sprids överallt, liksom evangeliet. Se mera information.

Jesus är världens ljus, den som alla letar efter.

Uppdrag
Dopets ljus
Vägen till Jesus
Gåvor till Jesus

Trettondagens gåvor – de gåvor som vi ger till Jesus och som Jesus ger till oss. En predikan kan byggas upp kring de tre gåvorna till kungen. Ta fram gåvorna som fanns i gången och se vad de innehåller: guld, myrra och rökelse. Berätta om deras betydelse.

Predikan kan hållas på plats eller på distans, eller spelas in i förväg på video och visas under mässan. Predikan kan också vara en rapport från missionsfältet.

Till kyrkkaffet serveras en fransk eller engelsk tårta, de tre kungarnas tårta. En böna eller ett litet föremål bakas in i kakan. Den som hittar föremålet blir Trettondagens kung och får bära en krona av papp.

Information delas om möjligheten att begära en välsignelse för hemmet. Runt Trettondagen är en bra tid att välsigna ett hem för det nya året.

Tillbaka till ingångssidan

Kyrkoåret på Stigen
Tillbaka till toppen