FRANS – församlingens scoutarbetare

För att underlätta samarbetet mellan församlingen och scoutkåren kan det vara bra att ha en särskilt utsedd ansvarsperson – en FRANS.

Den som arbetar i en församling och har scoutarbete som en del av sina arbetsuppgifter kan kalla sig en FRANS. En FRANS behöver inte enbart syssla med scouting, utan det räcker att man har någon uppgift som innebär ett samarbete med scouterna. Också en volontär kan vara FRANS om det är tydligt att uppgiften är ett samarbete mellan församlingen och scoutkåren. En FRANS kan t.ex. fungera som kontaktperson mellan församlingen och den lokala scoutkåren, själv fungera som kårledare eller arbeta i huvudsak med scoutfrågor.

Man behöver ingen specifik utbildning för att vara en FRANS, men på finska ordnas kurser för FRANSar – Seppokurssi – som det kan löna sig att gå. Kurserna ordnas endast på finska, men kurserna och det nätverk som Sepporna (Seppo = finska motsvarigheten till FRANS) utgör är ett bra stöd för den som fungerar som eller skulle kunna tänka dig att fungera som FRANS.

Mer information om vilka kurser som ordnas och när hittar du på de finska sidorna.

Det finns också en Facebookgrupp, en Teamskanal och en e-postlista där FRANSar/Seppon kan dela erfarenheter och få stöd av varandra.

Mer om samarbete mellan församlingen och scoutingen hittar du i dokumentet Åskådningsfostran och andlighet i scoutverksamheten.

Mer om vad en FRANS uppgifter kan innebära kan du läsa på finska i Sepon kirja – Seurakunnan partiotyön käsikirja.

Fransmästare

Borgå stift har två Fransmästare: Jani Koivusalo och Jenny Airaksinen. Fransmästarna fungerar som stöd för Fransarna och kontaktpersoner för arbetet. Jani Koivusalo ansvarar för Pedersöre, Korsholms och Närpes prosteri, medan Jenny Airaksinen ansvarar för de övriga prosterierna. Ta frimodigt kontakt med dem om du har frågor eller funderar på något kring scoutverksamheten

Jenny Airaksinen: jenny.airaksinen@evl.fi, 050-3761488

Jani Koivusalo: jani.koivusalo@evl.fi, 050-3147312

Kontaktperson

Tillbaka till toppen