Ordförandekonferensen

Ordförandekonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande samt utskottens och elektorernas ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Ordförandekonferensen har i uppgift att:

  • ge kyrkomötet förslag om sammanträdesorten, sammanträdestidpunkten och annat som gäller kyrkomötets arbete, om till vilket utskott ärenden ska remitteras för beredning och vilket utskott som ska ge sitt utlåtande i ärendet och om tillsättande av extra utskott
  • ge anvisningar om arbetsarrangemangen på kyrkomötet och om utskottens verksamhetsområden och utskottsarbetet, om frivillig redogörelse för bindningar samt om  förfarandet vid förrättande av val av utskottsmedlemmarna.

Ordförandekonferensen kan ge anvisningar om hur ombuden ska be om ordet och komma med inlägg. Ordförandekonferensen kan då i samband med ett visst ärende rekommendera att man vid behandlingen av ärendet i plenum iakttar så kallad försnabbad behandling, vilket innebär att inläggen är till exempel högst fem minuter långa.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen