Samernas ombud

Sametinget utser ett ombud till kyrkomötet för varje fyraårsperiod.

Aslak Pekkala
kyrkomötesombud, samernas ombud, ekonomiutskottet, kansliutskottet
aslak.pekkala@gmail.com
gränsbevakare

Tillbaka till toppen