Kyrkans tillgänglighetsprogram

Endast en kyrka som är öppen för alla är en trovärdig Kristi kyrka. Därför är tillgänglighet och hinderfrihet något som kyrkan ständigt bör arbeta för. Hinder för inkludering kan finnas i den fysiska miljön, i strukturer, praxis, kommunikation eller attityder. Att ta bort dem kräver systematiskt och kontinuerligt arbete.

Iloinen tyttö.

Tillgänglighet i kyrkan har sin grund i teologins kärna. Till kyrkans väsen hör att inkludera alla.

Kyrkan är en del av samhället, statlig lagstiftning gäller även för kyrkan och församlingarna. Offentliga tjänster i samhället ska utformas för att passa alla och miljön ska vara tillgänglig.

kom – Kyrkans tillgänglighetsprogram

På svenska

Kyrkans tillgänglighetsprogram omfattar de teologiska grunderna för tillgänglighet samt konkreta sätt att undanröja hinder för inkludering.

Läs tillgänglighetsprogrammet

Lättläst

Kyrkans tillgänglighetsprogram på lättläst svenska.

Läs det lättlästa programmet

Aktivt delaktig

Aktivt delaktig kompletterar kyrkans tillgänglighetsprogram kom. Handlingsprogrammet hjälper oss att bygga en kyrka för alla. Kärnan i programmet är jämlikhet, delaktighet och tillämpat till lokala förhållanden mottot: ”Inget om oss utan oss”.

En kyrka för alla röjer hindren i den fysiska tillgängligheten, kommunikationen, förståelsen, informationen, verksamheten och attityderna.

Målet för den tillgängliga kyrkan nås när utvecklingen görs tillsammans med personer med funktionsnedsättningar. Kyrkan är trovärdig som Kristi kyrka om den är öppen för alla.

Aktivt delaktig

Kyrkans handlingsprogram 2019–2024 för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs handlingsprogrammet
Tillbaka till toppen