Stigen

Stigen hjälper församlingen att arbeta så att den stärker barn, unga och vuxna att leva som kristna och skapar kontakt till församlingen.

Alla har sin egen livsväg från baby till vuxen – en stig som är personlig och unik. Den övergripande Stigen-planen styr hela församlingen att handla så att barn, unga och vuxna kan leva som kristna i kontakt med församlingen och på ett sätt som är deras eget.

Ladda ner en presentation av Stigen (som pdf)

Församlingen är en gemenskap som utgörs av dess medlemmar, och församlingens medarbetare betjänar denna gemenskap. Stigen är församlingens gemensamma verktyg för att strukturera och utveckla verksamheten. Den är ett redskap för att se över de existerande verksamhetsmodellerna och se hur församlingen följer barn och unga genom livet, allt ifrån fostertiden till ett självständigt vuxenliv. Stigen-modellen kan användas flexibelt och församlingarna kan anpassa den enligt sina lokala behov.

Stigen hjälper församlingen att bedöma utvecklingsbehoven och skapa en egen Stig, som kan erbjuda barn, unga  och vuxna på 2020-talet stöd för ett liv som kristen och utvecklingen av den kristna identiteten.

Varje församlingsmedlem har sin egen stig genom livet. Stigen-konceptet ger en helhetsbild av hurdan verksamhet och hurdant stöd församlingsgemenskapen erbjuder i olika åldrar, då barnet växer upp som döpt medlem i kyrkan eller deltar i verksamheten utan att vara döpt. Samtidigt erbjuds familjen möjlighet att vara med och att på olika sätt också delta i utformningen av församlingens egen Stig.

Arbetsmodeller för att utveckla församlingens egen Stig 

Stigen konceptet stöder och hjälper att se utvecklingsbehov och att skapa församlingens egen Stig. Den kan stöda både barns, ungas och vuxnas kristna identitet och livet som kristen på 2020-talet. 

På Stigens webbsida finns samlat material med praktiska modeller för Stigen i praktiken. Med hjälp av dem kan vem som helst i församlingen börja arbeta med Stigen arbetet i den egna församlingen.

Här kommer du till Stigen i praktiken

Det finns nytt material för stigen arbetet med med praktiska förslag och tips för verksamheten bland de yngre barnen. Läs mer om tipsen och idéerna.

Stigen

Livslångt växande med församlingen (2021)

Ta kontakt

Tillbaka till toppen