Fostran

Kyrkan har en bred fostrande profil som sträcker sig över människans hela liv, från födseln till livets slut. Varje åldersgrupp har rätt att bli bemött utifrån sin ålder och mognadsnivå, vilket betonas bland annat i programmet Stigen.

En familj utforskar naturen, pojken har ett förstoringsglas och en käpp i handen.

Varje människas egenvärde är okränkbart och alla är, och får vara, unika. Därför finns det också en präst som utvecklar arbetet bland dem som har en kognitiv funktionsvariation. På samma sätt har döva en präst som ser speciellt till deras behov.

Alla är välkomna med i kyrkans liv och verksamhet!

Forum för kyrkans fostran 9–11.1.2024

Forum för kyrkans fostran och Forum för kyrkans småbarnspedagogik ordnas nästa gång tillsammans med Kirkon kasvatuksen päivät i Jyväskylä.

mer information om forum

Tillbaka till toppen