Verksamhet

På de här sidorna hittar du fördjupad information om kyrkans verksamhet i Finland och utomlands.

Kyrkans fostran handlar om att stöda och möjliggöra tillväxt för hela människan och i alla åldrar.

Diakoni är arbetet med att hjälpa människor och hör till kyrkans grunduppgift.

Gudstjänsten är kyrkans kännetecken och hjärtat i församlingslivet.

Själavårdens värderingar är hopp, tröst och villkorslös kärlek till medmänniskan.

Material och resurser

Stigen

Stigen hjälper församlingen att arbeta så att den stärker barn, unga och vuxna att leva som kristna och skapar kontakt till församlingen.

Stigen

Millennialernas stigar

Millennialernas stigar är ett verktyg för att göra den kristna tron meningsfull också i yngre generationers liv.

Millennialernas stigar

Trygg församling

Redskap för att hantera risker och bygga en trygg församling.

Trygg församling
Tillbaka till toppen