Prao i församlingen

En praoperiod i någon av församlingarna runt om i Finland ger dig möjlighet att bekanta dig med många olika yrken och arbetsuppgifter. Du kan själv föreslå vilka slags jobb du vill veta mer om.

Församlingens anställda möter människor i alla åldrar, från spädbarn till seniorer. Mötesplatsen kan vara var som helst: i sociala medier, vid altaret, i skolan, på begravningsplatsen, på sjukhuset eller i sandlådan. Du kan också bekanta dig med uppgifter som till exempel kommunikatör, fastighetsansvarig eller ekonomichef.

Prao i församlingen ger dig värdefull erfarenhet och en arbetsgemenskap som präglas av samarbete.

Kollage med tre foton: kantorn leder en stor kör, två personer jobbar i kök, en människa pratar med två diakoner på stan.

Församlingsarbetet erbjuder mångsidiga möjligheter

Under praoperioden kan du lära dig mer om ett par eller till och med tio olika yrken.

  • Varje läger behöver ha god mat, en ren och snygg plats, ett intressant program och en trygg atmosfär.
  • Den som är i nöd kan få hjälp via diakonibyrån, matutdelningen, familjerådgivningen eller genom privata samtal. 
  • De som ska gifta sig kyrkligt besöker pastorskansliet eller använder kyrkans e-tjänster, avtalar om lokaler och musik och har ett vigselsamtal med prästen.
  • Församlingen har också verksamhets- och personalledning, ekonomiplanering och beslutsberedning.
  • Allt det här förmedlas med bilder, ord och videor på webben, i sociala medier och i olika medier.
Grå tecknade symboler av en spade, kaffekopp, not. mobiltelefon, ettor och nollor, fotboll och bibel mot en mörkgrå bakgrund.

Blev du intresserad av att göra prao i din lokala församling?

Sammanlagt jobbar nästan 19 000 personer i församlingarna. De möter människor i vardag och fest.

Församlingarna sysselsätter människor i många olika andliga yrken, men också i kontorsjobb, på begravningsplatser och lägergårdar, och inom IT.

Ta gärna kontakt med församlingen ifall du vill bekanta dig med en mångsidig praktikplats.

Kaksi henkilöä ruokajakelussa.

En mycket trevlig och intressant praoperiod där jag kunde bekanta mig med arbetet ur ett brett perspektiv. Jag fick använda min fantasi. Avslappnat men inte tråkigt. Förutom mötena. Jag visste inte att verksamheten var så mångsidigt. Roligt! Vi jobbade tillsammans. Arbetskompisarna hade roligt tillsammans och skrattade mycket.

Sagt om prao i församlingen.

Bekanta dig med jobben i församlingen

Tillbaka till toppen