Kommittén för kyrkans mission

Kommittén ska:

 • följa och främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
 • främja samarbetet med aktörer inom sitt verksamhetsområde
 • bereda ärenden till biskopsmötet samt
 • sköta övriga uppgifter som biskopsmötet ger den i uppdrag att sköta.

Kommittén 1.1.2023–31.5.2024

 • Jari Jolkkonen, ordf., biskop
 • Tuija Kyrölä, ledande diakoniarbetare, Åbo ärkestift
 • Liisa Länsmans, branschledare för frivilligarbete och internationellt arbete, S:t Michels stift
 • Mervi Ritokoski, kontaktutvecklare, Esbo stift
 • Heikki Sariola, kyrkoherde, Lappo stift
 • Minna Sorvala, koordinator för missionsarbete och frivilligverksamhet, Uleåborgs stift
 • Hanna Uimonen, ungdomsarbetsledare, Helsingfors stift
 • Olli Viljakainen, pastor, Tammerfors stift
 • Kristian Willis, kyrkoherde, Borgå stift
 • Kirsti Tapanainen, Kuopio stift

Kommitténs sekreterare och föredragande är Risto Jukko, chef för Kyrkans missionscentral. Rätt att vara närvarande och att yttra sig på kommitténs möten har alla avtalsorganisationer inom det internationella arbetet samt anställda vid Kyrkans missionscentral.

Kommitténs promemorior kan läsas på XXX

Tillbaka till toppen