Yrkesvisa forum

Forum är ett sammanhang där anställda inom kyrkan får träffas och förkovras i sitt arbete. På svenska ordnas årligen Forum för kyrkans fostran och Forum för barnverksamheten samt Samtalsforum.

Forum för kyrkans fostran riktar sig till ungdomsarbetsledare, men även andra yrkesgrupper som arbetar med kyrkans fostran, t.ex. konfirmandarbete är välkommen med.

Forum för barnverksamheten riktar sig till kyrkans barnledare, ledare för småbarnspedagogiken och alla andra som i sitt arbetet möter barn och familjer.

Samtalsforum för kyrkans småbarnspedagogik riktar sig till ledare för småbarnspedagogik och andra intresserade.

Också anställda inom kyrkliga organisationer som arbetar på dessa områden samt studerande till kyrkliga yrken är välkomna på forum.

Tillbaka till toppen