Utbildning och konsultation

Stigen har framstått som ett välfungerande verktyg. Till exempel i situationer där församlingens arbete och funktioner omorganiseras på grund av resurserförändringar eller i situationer där syftet är att stärka församlingsmedlemmarnas delaktighet, växelverkan och utveckling av gemenskap.

Utbildare och konsulter stöder församlingarna

Stigen-utbildare och -konsulter hjälper församlingarna att utnyttja Stigen för att analysera, strukturera och utveckla församlingens arbete.

Stöd på svenska

På svenska arbetar KCSA med att främja och utveckla Stigen på svenska. Till Stigengruppen hör Mirva Sandén, Rebecka Stråhlman, Stefan Myrskog, Maria Sten, Sixten Ekstrand och Lucas Snellman. KCSA kan hjälpa till med längre utvecklingsprojekt, fungera som bollplank, erbjuda utbildning och konsultation. Kontakta någon i Stigengruppen ifall du har frågor eller önskemål. Vi hjälper gärna!

Stöd på finska

På finska ordnar STEP-utbildningen och de olika stiften flera olika kurser. Bekanta dig med dem i den finska personalutbildningskalendern: Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri (evl.fi). Vill man veta mer om utbildningarna på finska kan man kontakta Aino-Elina Kilpeläinen, aino-elina.kilpelainen@evl.fi, eller Satu Reinikainen, satu.reinikainen@step.fi . 

Ta kontakt

Tillbaka till toppen