Delegationen för kyrkans arbete bland finländare utomlands

Delegationen för kyrkans arbete bland finländare utomlands har i uppgift att som expertorgan för migrationsfrågor stödja kyrkans arbete bland finländare utomlands. Delegationen samlar företrädare för samarbetspartner som är centrala med tanke på verksamheten.

Kyrkostyrelsens plenum har den 22 september 2020 utsett följande medlemmar till Delegationen för kyrkans arbete bland finländare utomlands till 31 maj 2024:

Biskop Jukka Keskitalo, ordförande
Lena Grenat
Anna Hälli
Ulla Kosonen
Saara Pellander (Migrationsinstitutet)
Antti Putkonen (Utrikesministeriet)
Jari Saarinen
Tina Strandberg (Finland-Samfundet)
Hannu Suihkonen (Finlands Sjömanskyrka)

Tillbaka till toppen