Ombuden stiftsvis

I kyrkoordningen anges hur platserna i kyrkomötet fördelas mellan stiften.

VI Avdelningen
20: 1,1
Kyrkostyrelsen beslutar hur mandaten för ombuden i kyrkomötet fördelas mellan stiften. Antalet ombud som väljs från ett stift fördelas mellan stiften i förhållande till folkmängden så att det totala antalet ombud som ska utses i stiftet först konstateras och sedan bestäms hur mandaten ska fördelas mellan prästerliga ombud och lekmannaombud. Från församlingarna på Åland utses ett lekmannaombud, och folkmängden i dessa församlingar beaktas inte då de övriga mandaten fördelas mellan stiften. Från varje stift utses minst två präster och fyra lekmän.

Stiftens kyrkomötesombud perioden 1.5.2024–30.4.2028

Åbo ärkestift

Mari Leppänen
biskop i Åbo ärkestift

Ville Auvinen
kyrkomötesombud

Tommy Björkskog
kyrkomötesombud

Sofia Flinck
kyrkomötesombud

Pauliina Järvinen
kyrkomötesombud

Maria Lahtinen
kyrkomötesombud

Sari Lehti
kyrkomötesombud

Anna Lintunen
kyrkomötesombud

Lauri Palmunen
kyrkomötesombud

Suvi Ruotsalo
kyrkomötesombud

Harri Saine
kyrkomötesombud

Tiina Tunturi
kyrkomötesombud

Timo Vehviläinen
kyrkomötesombud

Tammerfors stift

Matti Repo
biskop i Tammerfors stift

Kari Aakula
kyrkomötesombud

Matti Huomo
kyrkomötesombud

Leevi Karisalmi
kyrkomötesombud

Tuomas Kauppinen
kyrkomötesombud

Jari Kemppainen
kyrkomötesombud

Katariina Kojo
kyrkomötesombud

Heidi Lieke                    
kyrkomötesombud

Karoliina Löytty
kyrkomötesombud

Kalle Mäki
kyrkomötesombud

Matti Mäkinen
kyrkomötesombud

Seppo Parkkila
kyrkomötesombud

Leena Sorsa
kyrkomötesombud

Uleåborgs stift

Jukka Keskitalo
biskop i Uleåborgs stift

Arja Heikkinen                        
kyrkomötesombud

Markku Hekkala
kyrkomötesombud

Heikki Holma
kyrkomötesombud

Janne Kaisanlahti
kyrkomötesombud

Hannu Kallunki
kyrkomötesombud

Hannu Kippo
kyrkomötesombud

Pauli Niemelä
kyrkomötesombud

Juha Nivala
kyrkomötesombud

Tuula Okkonen
kyrkomötesombud

Aslak Pekkala
samernas ombud

Niilo Pesonen
kyrkomötesombud

Eeva Pouke
kyrkomötesombud

Satu Saarinen
kyrkomötesombud

Asko Syrjälä
kyrkomötesombud

S:t Michels stift

Mari Parkkinen
biskop i S:t Michels stift

Sammeli Juntunen
kyrkomötesombud

Anna Kinnunen
kyrkomötesombud

Minni Kuisma
kyrkomötesombud

Marja Kuronen
kyrkomötesombud

Mirva Lehtinen
kyrkomötesombud

Henna Raikaslehto
kyrkomötesombud

Kari Simolin
kyrkomötesombud

Pekka Särkiö
kyrkomötesombud

Minttu Tamski
kyrkomötesombud

Airi Tella
kyrkomötesombud

Vuokko Vänskä
kyrkomötesombud

Borgå stift

Bo-Göran Åstrand
biskop i Borgå stift

Mia Anderssén-Löf
kyrkomötesombud

Martina Harms-Aalto
kyrkomötesombud

Anita Ismark
kyrkomötesombud

Torsten Sandell
kyrkomötesombud

Göran Stenlund
kyrkomötesombud

Olof Widén
kyrkomötesombud, Ålands ombud

Kuopio stift

Jari Jolkkonen
biskop i Kuopio stift

Helena Ahonen
kyrkomötesombud

Helena Hulmi
kyrkomötesombud

Sanna Husso
kyrkomötesombud

Juuso Kopperoinen
kyrkomötesombud

Olli Kortelainen
kyrkomötesombud

Pekka Niiranen
kyrkomötesombud

Salla Romo
kyrkomötesombud

Juha-Pekka Rusanen
kyrkomötesombud

Tarja Välimäki
kyrkomötesombud

Lappo stift

Matti Salomäki
biskop i Lappo stift

Ari Auranen
kyrkomötesombud

Riku Bucht
kyrkomötesombud

Marjatta Hautala
kyrkomötesombud

Tuulia Kuntsi
kyrkomötesombud

Liisa Kuparinen
kyrkomötesombud

Jaana Metsäranta
kyrkomötesombud

Kai Niemelä
kyrkomötesombud

Eino Nissinen
kyrkomötesombud

Markku Orsila
kyrkomötesombud

Jussi Peräaho
kyrkomötesombud

Karoliina Vallipuro
kyrkomötesombud

Helsingfors stift

Teemu Laajasalo
biskop i Helsingfors stift

Tuomas Antola
kyrkomötesombud

Arto Antturi
kyrkomötesombud

Lauri Grünthal                         
kyrkomötesombud

Jouko Jääskeläinen
kyrkomötesombud

Samuel Kopperoinen
kyrkomötesombud

Hanna Mithiku
kyrkomötesombud

Marjut Mulari
kyrkomötesombud

Juha Perilä
kyrkomötesombud

Eve Rämö
kyrkomötesombud

Liisa-Maria Voipio-Pulkki
kyrkomötesombud

Wiking Vuori
kyrkomötesombud

Päivi Vähäkangas
kyrkomötesombud

Esbo stift

Kaisamari Hintikka
biskop i Esbo stift

Miika Auvinen
kyrkomötesombud

Merja Eräpolku
kyrkomötesombud

Carita Lehto
kyrkomötesombud

Johanna Lumijärvi
kyrkomötesombud

Mimosa Mäkinen
kyrkomötesombud

Sirpa Rantala
kyrkomötesombud

Päivi Raunu
kyrkomötesombud

Tapio Tähtinen                        
kyrkomötesombud

Juha Vähäsarja
kyrkomötesombud

Heidi Zitting
kyrkomötesombud

Tillbaka till toppen