Bindningsanmälningar till Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsens plenum gav vid sitt möte 16.3.2021 en rekommendation om redogörelse för bindningar i kyrkan. Rekommendationen gjordes på uppdrag av kyrkomötet. 

De offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på Kyrkostyrelsens webbplats separat för de uppgiftslämnare som gett sitt samtycke till det. Redogörelserna för bindningar ska delges kyrkostyrelsens plenum en gång om året.

Redogörelserna för bindningar för Kyrkans pensionsfonds direktion har publicerats på Kyrkans pensionsfonds webbplats.

Tillbaka till toppen