Kyrkans forskning och utbildning

Forskning och utbildning för att utveckla kyrkans arbete

Kyrkans forskning och utbildningen har till uppgift att studera förändringar i kyrka, religiöst liv och samhälle samt att utbilda personal, samordna utbildning och påverka utbildningspolitiken.

Kyrkans forskning och utbildning började sin verksamhet i januari 2022. Enheten består av det som tidigare var Kyrkans forskningscentral och Kyrkans utbildningscentral. Enheten verkar som en specialenhet vid Kyrkostyrelsen under ledning av kanslichefen, med kontor i Helsingfors och Järvenpää.

Kyrkans forskning

Bekanta dig med kyrkans forskningsverksamhet på deras egna webbplats.

Kyrkans forskning

Kyrkans utbildning

Bekanta dig med kyrkans utbildning och personalutbildning.

Kyrkans utbildning
Tillbaka till toppen