Dövarbetet

Dövprästen i Borgå stift heter Maria Lindberg. Hon ordnar gudstjänster, andakter, programkvällar och förrättningar på finlandssvensk teckenspråk. Hon gör också hembesök. Därtill deltar hon på de evenemang som ordnas av teckenspråkiga. Hennes arbetsrum finns i Helsingfors, men hon reser gärna till olika ställen. Hon samarbetar gärna med församlingarna kring mässor och svarar på frågor kring teckenspråkstolkning och tillgänglighet.

Dövprästens uppgifter

Dövprästen:

 • håller mässor, andakter och förrättningar på finlandssvenskt teckenspråk
 • gör hembesök och besök på äldreboenden
 • är ansvarig utgivare för Dövas församlingsblad
 • representerar vid evenemang som är viktiga för teckenspråkiga

Resursgruppen

Resursgruppen för kyrkans svenska dövarbete grundades år 1979 som en stödgrupp. Resursgruppen är ett stöd för dövprästen och fungerar som en länk mellan dövgemenskapen och kyrkan. Medlemmarna i Resursgruppen är därtill en redaktion för Dövas församlingsblad.

Resursgruppen för kyrkans svenska dövarbete består av ordföranden samt tre medlemmar. Gruppen samlas till möte fyra gånger per år. Dövprästen är sekreterare vid mötena. År 2024 är följande personer medlemmar i Resursgruppen:

 • Janne Kankkonen, ordförande
 • Hannele Rabb, viceordförande
 • Meri Yliportimo, medlem

Dövas församlingsblad

Dövas församlingsblad utkommer fyra gånger per år: till påsk, midsommar, alla helgons dag och jul. Tidningen ges ut av Kyrkans central för det svenska arbetet. Du kan välja om du vill få den i pappersformat eller som bilaga i eposten. Du kan också läsa den på nätet. Tidningen är gratis. Kontakta dövprästen om du vill prenumerera på Dövas församlingsblad.

Dövas församlingsblad innehåller bland annat personintervjuer och artiklar och om vad som är aktuellt inom dövvärlden eller kyrkoåret. I tidningen finns också en andakt samt spalterna Dövprästen hälsar och Fråga dövprästen samt Britas ruta (år 2023).

Samarbetspartners

 • Tiinakaisa Honkasalo, Åbo dövdistrikt
 • Seppo Laukkanen, S:t Michels dövdistrikt
 • Janne Rissanen, Helsingfors dövdistrikt
 • Marja Saukkonen, Lappo dövdistrikt
 • Sari Timonen, Uleåborg dövdistrikt (tjänstledig 1.6.2023-1.7.2023) Vikarie: Riikka Honkavaara

Ta kontakt med dövprästen

Tillbaka till toppen