Hösttiden

Kyrkoåret på Stigen från tionde söndagen efter pingst till nittonde söndagen efter pingst.

Vad är kyrkoåret på Stigen?
Lapsi ja nuori istuvat pöydän ääressä. Ikkunasta näkyy syksyinen maisema.
Kultaraha.

Tionde söndagen efter pingst

Hitta din egen styrka.

Vi bygger ett torg för frivilligverksamhet, där olika möjligheter till volontärarbete i kyrkan presenteras. Bjud in människor i alla åldrar som är intresserade av volontärarbete och skapa möjligheter för barn, ungdomar och familjer att göra volontärarbete tillsammans. På torget kan du prata med människor från olika arbetssektorer om vad volontärarbete är och hur man kan engagera sig. Detta kan vara ett bra tillfälle att bryta ner barriärerna mellan olika arbetssektorer och åldrar i församlingen och fundera på hur varje persons egna gåvor kan användas för att bygga en församling.

Ge åt varje kyrkobesökare en “guldmynt” (klippt av guldkartong), penna och en styrkeblankett. Arken är indelad i  har fyra kolumner med rubriker: Vad inspirerar dig? Vad hjälper dig att hantera utmanande situationer? Vad ber andra människor dig om hjälp med? Vad skulle du vilja lära dig?

Som en del av predikan reflekterar vi över vilka gåvor varje person har. På styrkearket kan du tänka på åtminstone några saker i var och en av de fyra kolumnerna.

Gud uppmanar oss att använda våra gåvor. Välj en av gåvorna som du vill använda för att hjälpa andra. Det kan vara volontärarbete i församlingen eller andra former då du hjälper andra. Denna gåva skrivs på guldmyntet och förs fram till altaret i en stor glasburk. Låt oss välsigna allas gåvor så att de kan bära god frukt i Guds rike.

Guldmyntet (och styrkearket) får man ta med sig hem och lägga på en synlig plats, hemma. Det är din av Gud givna gåva som du kan använda för att göra gott. Din gåva är välsignad, använd den med glädje. Guldmyntet är en påminnelse om din egen talang.

Tienviitta.

Elfte söndagen efter pingst

Livets stora och små val.

Det finns tillfällen i livet då en person eller en gemenskap uppmanas att göra val. Gud uppmanar oss att inte lyssna, varken till Guds röst eller till våra egna hjärtan.

Det finns olika vägskäl i rummet som leder till olika platser. Vid vägskälen kan det stå något eller så kan de vara tomma.
Kyrkan är inredd med bönescener: kuddar i ett hörn, en ikon, ett tält, ett altare, rökelse, meditativ musik i bakgrunden. Det finns möjlighet att reflektera och pröva på hur det känns att stilla lyssna till Guds röst och vila i bön. Det finns även altare i kyrkan, se Aktiviteter.

Placera stora blädderblockspapper i rummet, där det går att skriva ner sina tankar om allt det som man behöver se, höra och lägga märke till i vår tid med särskild känslighet. På de olika pappren kan du skriva eller rita olika typer av fenomen som är relevanta för den här tiden. Dessa företeelser kan vara lokala eller globala. De frågor som samlas på pappren tas med till förbönen.

Om bönestenar, katekespärlor eller någon annan bönaktivitet används i olika församlingsaktiviteter, t.ex. i konfirmandundervisningen, används de också i förbönen under mässan. Även evangeliet i årgång 1 (“Mitt hus är ett bönens hus”) inbjuder oss att fokusera på bönen. Att till exempel göra saker med händerna och använda färger hjälper många människor att koncentrera sig.

– Bönestenar (pärlor med färgteman som placeras ut i olika delar av kyrkan) och en skål för dem på altarringen.
– Martin Lönnebos frälsarkrans
– Virtuell bönevägg, t.ex. via Mentimeter eller Answergarden
– Böneljus kan tändas framför olika böneämnen på de altare som byggts upp i kyrkan.

Om texten om krukmakaren (Jeremia 18:1-10) används i mässan, kan ett böneföremål(t.ex. en fågel, en hand, ett ljus, en ljusstake…) tillverkas av lera efter mässan.

Livet består av beslut, stora som små. Varje dag fattar vi små beslut som styr vår dag och kanske vårt liv. Ibland känns det som om det finns för många beslut att fatta.

Att följa Jesus är ett beslut som kan fattas på nytt varje dag. Att växa som kristen är att växa i Guds kärlek.

Beslut som är viktiga och aktuella för olika generationer och å andra sidan sambandet mellan generationerna kan stärkas genom predikofrågor. Dessa frågor diskuteras i grupper, som bildas under mässan. Försök att inkludera människor i så många olika åldrar som möjligt i grupperna.

Det är också möjligt att bjuda in några personer i olika åldrar att delta i en predikodiskussion, som andra lyssnar på.

Frågorna kan t.ex. vara
– Hur kan man förändra världen med små vardagliga beslut?
– Vilka är de största besluten du har varit tvungen att fatta?
– Var eller vem vänder du dig till för att få råd när du måste fatta svåra beslut?
– Vilka är våra frågor eller utmaningar i vår gemenskap som vi borde leta efter lösningar på?
– Hur kan vår gemenskap förändra världen till det bättre?

Även att be eller lyssna till Guds röst under tystnad kan vara ett beslut. Var och hur kan det bli en del av ditt dagliga liv?
Bön är trons modersmål. Men vad kan bönen vara annat än ord? Behövs det överhuvudtaget alltid ord?

Det är inte rekommenderat att ta med egentillverkade lerföremål när de är “våta”. Informera om när föremålen torkat och kan hämtas. En bra tid är nästa söndags mässa eller annan församlingsaktivitet – välkommen att delta, det blir trevligt att se dig igen nästa gång!

Ett program för höstens aktiviteter får man också med sig hem.

Mietteliäs nuori.

Tolfte söndagen efter pingst

Du skryter väl inte eller är avundsjuk.

Nionde  och tionde budet (Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Du skall inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa) finns skrivet i rummet.

Runt texten kan du ta in bilder eller föremål som visar vad moderna människor är förälskade i och vad de åtrår eller avundas varandra.

Låt oss förstärka det goda i varandra. Berätta för varandra vad du beundrar eller värdesätter hos dem eller i deras liv.

Reflektion över självrannsakan och utrymmet mellan skryt och avund. Genom vems ögon och med vilken blick ser jag på mig själv och mitt liv?
– Vad är jag tacksam för?
– Vad avundas jag hos andra?
– När är det svårt att se direkt på mig själv eller mina egna handlingar?
– Vad hindrar oss från att älska oss själva och se oss själva som värdefulla?

Det är naturligt att avundas och många saker som vi avundas kan också kännas smärtsamma och orättvisa. Till exempel att vara avundsjuk på att någon annan har partner och barn när man själv inte har det. Eller att den andra personen är bra på så många saker och att dina egna talanger inte verkar uppmärksammas.

Ändå säger Gud att vi inte ska vara avundsjuka, eftersom avundsjuka hindrar oss från att vara tacksamma för det vi har fått från Gud. Gud vet att ingen människa är perfekt. Ändå är alla värdefulla och kära för honom. Kan jag se Guds avbild i andra och glädja mig åt hans ting? Kan jag se på mig själv med Guds ögon, med ödmjukhet och kärlek? Känner jag igen det goda som hör till mitt eget liv?

Uppmuntra att skriva dagbok en vecka. I dagboken skriver du vackra saker om finns i ditt liv varje dag.

Omenoita kulhossa.

Trettonde söndagen efter pingst

Våra sinnen i Guds och andra människors tjänst.

Bilder av människor med förtäckta ögon, öron och munnar.

Frågor

 • Vad är lätt att inte se, höra eller säga?
 • Vad är svårt att  se, höra/lyssna eller säga?

Gör en övning i par där en person berättar något som är viktigt för den andra.

Första gången lyssnar inte den andra personen ordentligt, utan gör något annat. Andra gången lyssnar han eller hon noga, ser dig i ögonen och visar medkänsla. Hur känner du dig när den andra personen inte lyssnar? Hur känns det att bli hörd och bekräftad?

Anordna ett “mörkt kyrkkaffe”, en situation där alla har ögonbindel på sig och deltar utan att se. Upplevelsen öppnar upp för att förstå hur det är att leva utan syn. Om möjligt, bjud in till samarbete med erfarenhetsexperter i församlingen.

Bra tal – dåligt tal:
Vilken typ av tal vill du höra? Vilket slags tal ogillar du att höra? Vilken typ av tal eller handling utesluter dig från andra?

Termen Effata i evangelietexten betyder att öppna upp. Den blinde mannen var utesluten ur gemenskapen och när ögonen öppnades ledde det också till att han blev inkluderad i gemenskapen. Vilka är det vi utesluter? Hur kan vi som gemenskap öppna oss för att bjuda in och inte utesluta någon? Vad hör och ser jag – vad vägrar jag att höra och se?

Årgång 2

Texten illustreras med nötter och en stor krukväxt (som ett träd) med “frukter” i papp. Frukten innehåller de olika saker som Guds ord frambringar i människan: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet, självbehärskning (Galaterbrevet 5:22). Av dessa är kärleken högst upp på trädet, eftersom den är den största av alla gåvor.

Nötterna representerar fröna. Frukten växer i enlighet med de frön som planteras i jorden. Ord kan vara frön som påverkar gott eller ont. Genom att tala gott kan du odla god frukt i dig själv, i ditt liv och i dina relationer. Ett enda frö kan växa till ett stort träd.

Diskussionsfråga:
Vilka ord har påverkat hela ditt liv? Vem sa dem och hur påverkade de dig?

Låt oss ge en “talutmaning” hemma. Observera ditt tal under en vecka. Försök att eliminera negativitet, kritik, dömande och klagande från ditt tal. Prata istället gott om dina nära och kära och om ditt liv. Vad kommer du att märka under veckan?

Utmaning att lyssna: Fråga någon “Hur mår du?” och verkligen lyssna på dem.

Kyrkkaffeutmaningen, där alla går och pratar med någon som de aldrig har pratat med förut.

Villasukka.

Fjortonde söndagen efter pingst

Guds kärlek är varm som en yllesocka.

Yllesockmässan är en tillgänglig mässa för ungdomar och unga vuxna, där du kan komma till mässan iklädd yllesockor eller strumpor. Vi strävar efter att skapa en mysig och varm atmosfär. Ta gärna med egna stickade eller virkade yllesockor, mössor och vantar, ullgarn för stickning eller en gåva till diakonin. Garnet ges till missionen eller diakonin och de stickade föremålen ges till behövande genom diakonin eller som doppresent till nya församlingsmedlemmar.

I reklam och marknadsföring av mässan kan man  använda bilder av yllesockor.

Olika slag av yllehalsdukar och garner finns utställda i kyrkan.

Du kan prova olika typer av ullhalsdukar på dina axlar och känna hur varma de är. En löst stickad eller virkad halsduk värmer också när den är gjord av ull.

Låt oss prova hur hållbar och långlivad ull är. Ett enkelt garn, åtminstone för en vuxen, är ganska lätt att bryta, men ju fler trådar eller garner du har, desto mer hållbara är de tillsammans.

Vem skulle du vilja skänka ullstrumpor eller något annat till? I samband med gudstjänsten eller kyrkkaffet kan du sticka något att skänka eller sälja tillsammans, till exempel till diakonens försäljning.

Du kan knyta förböner av olikfärgade garner på en nätbotten (t.ex. fisknät, mattbotten etc.)

Guds kärlek är inte bara en känsla, utan något mer. Gud är kärlek. Hela världen är född ur Guds kärlek. Guds kärlek känns i värmen från ögon, leenden, axlar och tår.

Att växa som kristen är att växa i Guds kärlek och att återspegla Guds kärlek till världen på ett sätt som värmer alla. Kärlek hjälper dig att göra saker för andra – till och med yllesockor.

Vi är kallade att älska varandra. Kärlek är inte bara en känsla, utan också handlingar och gärningar. Genom att lappa ihop en yllesocka kan vi visa hur kärleken kan göra det trasiga helt. Med en lagad strumpa eller tröja kan du gå vidare igen. Vilken typ av hål kan vi reparera?

Ett mönster, ett ullgarn med flera trådar eller en bunt garn kan användas för att illustrera hur människor i kyrkan och i samhället behöver och är beroende av varandra. De vackraste mönstren skapas med flera garner, och ett flertrådigt garn är starkare än ett entrådigt.

På  kyrkkaffet ordnar vi stickcafé. Gemenskap mellan olika generationer kan stärkas genom att bjuda in människor i olika åldrar att dela mönster och tips med varandra.

Kädet sydämen muodossa.

Femtonde söndagen efter pingst

Tack Gud.

Placera ett stort papper på väggen där det står med stora bokstäver TACK. Med färggranna pennor får deltagarna skriva vad man är tacksam över. Det går också att skriva det man vill tacka för på ett papper format som en hand och lägga den på det gemensamma stora pappret.
Under förbönen tas alla tacksamhetsämnena med.

Bön som en aktivitet

Händerna sträcks ut som för att ge en gåva. Föreställ dig i ditt inre allt det som du vill tacka Gud för. Vår tacksamhet är en gåva till Gud. Vi sträcker ut våra händer som för att ta emot en gåva. Låt oss be om att Gud skall ge oss himmelska gåvor: glädje, frid, barmhärtighet, förlåtelse, sin egen kärlek. I kyrkan finns det plakat med tacksägelseord. Under mässan kan du ta ett kort med ditt eget tacksamhetstema och ge det vidare till någon annan.

I mässans musik används händerna på olika sätt, rytmiskt etc., dvs. musiken ackompanjeras av händerna.

Tacksamhet är ett sätt att leva som är bra för den mentala hälsan och även för den fysiska hälsan. Det finns många studier om detta. Tacksamhet hjälper oss att komma ihåg att vi har en god Gud som vill ta hand om oss och som har gett goda gåvor till var och en av oss. Det är också bra att säga högt vad vi är tacksamma för.

Dela ut små häften med ett klistermärke eller papper på omslaget där det står “Tacksamhetsbok” och ett bibelord som har med tacksamhet att göra, till exempel Kolosserna 1:12, Efesierbrevet 5:19-20 eller Jakobsbrevet 1:17. Ge som instruktion att skriva ner saker som man är tacksam för den dagen i häftet varje dag.

Händerna från tacksamhetsväggen med egna tacksägelsetankar kan tas med hem.

Riippumatto.

Sextonde söndagen efter pingst

Vila, tillit och omsorg finns hos Gud.

I inbjudan har informerats att delta i mässa redan en halvtimme innan mässan börjar. För den som kommer i tid finns det utrymme för stillhet och vila. Samma möjlighet finns i kyrksalen efter mässan. Det viktiga är känslan av lugn och ro – i kyrkan kan du vara som Maria vid Jesu fötter.

När du kommer uppmanas du att hitta en plats som passar dig: var är det bra för mig att vara vid Jesu fötter, att vila i den Heliges närvaro? Vill du svepa in dig i en filt eller lägga huvudet på en kudde?

Mässan är lågmäld och inbjuder till vila. Det är en plats där man kan vara och vila, lyssna till sig själv och till Gud.

I slutet av mässan finns det tryckta lappar med bibliska citat för att beskriva Gud, se Aktiviteter.

Taizé-sånger som är lätta att stämma in i sjungs. Samma sång upprepas flera gånger. Om man vill kan man också sjunga bekanta psalmer eller sånger från Ungdomens kyrkodagar.

I slutet av mässan får alla välja en bibelvers att ta med sig som de behöver just nu. Verserna beskriver Gud på olika sätt i Bibeln.

Gud är:
far (Ef.4:6), mor (Jes. 66:13a), herde (Ps.23:1), borg (Ps.94:22), klippa (2 Sam.22:3a), fågelmamma eller örn( 5 Mos.32:11), kung (Ps. 93:1a), domare (Ps. 7:12a), soldat (2 Mos. 15:2-3), sol (Hab. 3:4), ljus (Ps. 27:1a), kärlek (1 Joh. 4:16b), källa (Ps. 36:10a), lärare (Job 36:22), skyddande skugga (Ps 121:5-6), sköld (Ps. 115:10), ord (Joh 1:1), Skapare (Ps 146:6a), Gud skyddar (Jes 42:6b), Gud är evig (Jes 40:28b), Gud räddaren(Mika 7:7), vi är Guds avbild  (1 Mos. 1:26a)

Använd få ord. Orden uppmuntrar till meditation: var här och nu, andas, slappna av, var närvarande med dig själv och med Gud. När du fokuserar på detta ögonblick och på Gud glömmer du dina bekymmer. Du kan vila i Gud.

Meditationerna i Lönnebos bok om frälsarkransen kan användas för meditationerna om dopets pärla eller bekymmerslöshetens pärla (se mer information).

Uppmuntra till att fortsätta “vila i Gud” stunder hemma, till exempel 15/dag. Då är du är i frid med dig själv och med Gud, andas, slappnar av och bara är.

I slutet av mässan bjuder man in till Natt i kyrkan evenemang.

Frälsarkransen av Martin Lönnebo.

Färgläggningsbilder.

Enkeli.

Mikaelidagen

Starka änglar hjälper.

På hösten, före S:t Mikaelidagen, ordnas en legobyggtävling under temat Starka änglar hjälper. Som idébank kan du använda texten Apostlagärningarna 12:5-11. Du kan delta i tävlingen genom att skicka en bild på dig själv och ditt bygge. Inkludera en berättelse om vad du har byggt. Det kan vara flera bilder, särskilt om det finns många detaljer eller om arbetet är stort.

Bilderna publiceras på församlingens sociala medier eller på webbplatsen, där vem som helst kan rösta på vinnaren. Vinnaren bjuds in till en mässa och priset, ett Lego-kit, delas ut under mässan. En utställning av tävlingsbilderna görs i kyrkan.

Gör en Lego-animation av en av dagens texter med en lämplig grupp barn eller ungdomar.

Skolbarn inbjuds till mässan. De får små uppgifter, t.ex. att dela ut legopåsar vid dörren. Om möjligt kan musiken i kyrkan framföras av en kör och/eller ett band med barn som har fått möjlighet att välja sin egen musik till mässan.

En liten påse med legoklossar delas ut vid dörren. Varje påse kommer att innehålla minst en blå, röd, gul, grön och svart legobit.

Nära altaret finns ett stort kors av lego.

Använd gärna böner från boken Du är ett mästerverk som kan ritas på en annan persons rygg.

Användning av lego i mässan
– Vilken färg beskriver ditt humör för dagen? Visa det genom att lyfta upp en valfri legobit i luften.
– Under bikten tar alla med sig en svart legobit till foten av legokorset. Under bikten täcks de svarta legobitarna över med en vit duk.
– Förbönen utförs med legobitar i olika färger, som kan föras fram.
– I barnhörnan finns det duplo och lego att bygga med.

Efter mässan finns det möjlighet att bli fotograferad med en ängel. I änglarnas trygghet finns möjlighet att promenera på brädgången i kyrkparken.

Änglar framställs ofta som milda gestalter. Men änglarna i Bibeln är mäktiga krigare – garanterat superhjältar! Som tur är är änglar riktigt starka, för då har de kraft att skydda oss från allt ont. En skyddsängel måste vara riktigt stark. Vilka andra egenskaper bör en ängel ha? Men ännu starkare än änglar är Jesus.

I mässan tittar vi på en Lego-animation som barn eller ungdomar har gjort om dagens text.

Vinnaren av Lego-byggtävlingen intervjuas:
– Vad vill du berätta med/om det du byggde?
– Varifrån fick du idén till ditt konstver?
– Vilket namn skulle du ge ditt konstverk?
– Vad tycker du är det bästa med det?
– Vad i bibelstället (Apg 12:5-11) som hjälpte dig att komma på idén till ditt projekt tycker du är mest intressant?

Dela ut Aftonbönskort.

 

Du är ett mästerverk boken kan beställas av Fontanamedia eller Argument.

Här exempel från boken: PowerPoint-presentation (evl.fi) eller

Aftonbön

I boken Kyrkoåret med barnen E. Boije, M. Hansson, K.Reftel, H. Ånestrand och C. Onnestam finns kopieringsunderlag till färgläggningsbilder. Arguments förlag

Animation är lätt att  göra med hjälp av  StopMotion-program på mobilapparater.  Try Stop Motion Studio for Free (cateater.com)

På finska har Uskonnonopetus gjort berättelser:Pala-animaatio – Uskonnonopetus


På finska finns mer idéer:

Iltarukouskortit – Lastenkirkko 

Lasten kirkon vinkit 2022 (Materiaali Mikkelinpäivä)

Syksyn lehtiä maassa.

Sjuttonde söndagen efter pingst

Hoppet överlever döden.

Höstens fina skörd  finns i rummet. Vi beundrar den tillsammans. Och lagar mat av den

Rummet kan prydas med olika färgers löv.

Höstlöv används som en del av syndabekännelsen. Varje person får välja ett löv från korgen som påminner om något hos en själv som man vill och kan släppa taget om. Något som skadar ens sinne, hindrar en från att växa som människa och för en bort från Gud. Löven tas till en gemensam plats och “kastas för att ruttna”.

I avlösningsorden betonas det faktum att Jesus ger liv. Jesus förnyar och förändrar oss från insidan och ut. Detta kan illustreras med färgskiftande blommor eller filterpåseblommor.

I början av mässan placerar du färska vita snittblommor i glasburkar med vatten färgat med olika färger av livsmedelsfärg. Blommorna ska vara färska och stjälkarna ska vara avklippta så att vattnet kan sugas upp ordentligt. Stjälkarna ska vara korta. Berätta att de under mässan kan se hur blommorna ändrar färg. Genom blommorna kan man på olika sätt berätta om hur Jesus ger liv.

Tillsammans med barnen kan ni göra filterpåseblommor. Filterpåsen dekoreras med vattenlösliga tuschpennor. Dekorationerna kan vara vad du vill. Använd en vattenflaska för att spruta vatten på filterpåsarna och se hur färgerna sprider sig! När filterpåsarna har torkat lite kan de öppnas och klippas till så att de liknar en blomma. Stjälken kan du göra piprensare.

Varje år väcker Gud en till synes död natur till liv igen. På många sätt kan Gud också förnya människans liv.

Frågor som väcker förundran:
– På hösten skördas skörden. Sedan dör naturen. Var kan du se det i allt? Hur känns det på hösten när det gröna i naturen dör och vissnar?
– Hur växer nytt liv fram i naturen på våren? Hur känns det att känna det nu på hösten?
– Vad ger dig hopp mitt i en svår prövning?
– I dopet talas det om “den gamla människans död” och “den nya människans födelse till liv”. Vad kan detta betyda i människors liv idag?
– Behöver människor en höst i sina liv och att vissa saker vissnar och dör?
– Hur kan Gud förnya våra liv?
– Prata samtidigt om livet: vad är liv, vad ger liv, hur Jesus vill ge oss ett gott liv och förändra oss inifrån och ut.

På kyrkkaffet finns det möjlighet att göra lerkrukor i form av höstlöv med hjälp av höstlöv och modellera.

Instruktioner:
Arbeta en stund med leran och rulla ihop den till ett ca 0,5-1 cm tjockt ark.
Tryck ner bladet med stjälken nedåt i leran. Rulla toppen så att bladet sjunker ner något i leran.
Ta bort bladet.
Skär med en kniv längs bladets kant och ta bort överflödig lera runt bladet.
Låt torka i en skål av lämplig storlek. När leran har hårdnat till sin form kan du lyfta ut den på bordet för att torka färdigt.

När fatet är torrt kan du måla och/eller lacka det.
I botten på lerkrukan kan du skriva en bibelversen som står dig nära och ger dig styrka. Du kan återkomma till bibelversen under hela veckan.

 

Kyyhkynen.

Adertonde söndagen efter pingst

Frihet skapar något nytt och  överraskande.

När man kommer till kyrkan spelas det lugn musik i bakgrunden, redan när de personer som håller i förberedelserna anländer. Musiken skapar en atmosfär som kommunicerar: det finns utrymme för att vara fri.

Mässan förbereds tillsammans med ungdomar och unga vuxna. Deras idéer och önskemål om hur stämningen ska skapas och utrymmet förberedas förverkligas så långt det är möjligt. Om möjligt visas de symboler som förberedelsegruppen förknippar med frihet i kyrkan, t.ex. genom att projicera dem på väggen eller måla dem på stora ark.

Musiken i mässan kan vara t.ex. ungdomarnas psalmer och sånger. Sångerna väljs ut vid en gemensam planering.

De sånger som ska användas i mässan repeteras innan mässan börjar. Vem som helst kan komma till kyrkan i förväg för att sjunga eller bara för att vara.

Förbered mässan med ungdomar:

Ungdomar och unga vuxna bjuds in två timmar i förväg för att förbereda mässan. Alternativt kan förberedelsen ske tidigare, till exempel under en ungdomskväll eller ett läger.

Dagens evangelium läses två gånger under förberedelsen. Första gången med slutna ögon. Andra gången evangeliet läses ombeds planerarna att välja ut de ord som fastnar i minnet. Orden skrivs ner för predikan.

Evangeliet under alla årtionden hänvisar till Mose lag. Guds lagar är kärlek. Reflektera tillsammans med förberedarna över livet utifrån lagens och kärlekens perspektiv. Vad betyder det att kärleken gör oss fria? Eller att Kristus sätter oss fria i en frihet där det enda som betyder något är tro som kärlek? Vilka är frihetens symboler?

Efter predikan och förberedelserna för musiken finns det tid att fundera över hur människor ska tas emot, vad vi vill lyfta fram i kyrkorummet, att dela på arbetsuppgifter och att ta en paus, kanske för en fika.

I mässan sjungs och spelas dagens antifon, Psalm 119:105, tillsammans.

I början av mässan sägs det att mässan föddes ur friheten i dag, här och nu. Ingen visste på förhand hur mässan skulle se ut, men den förbereddes tillsammans. Alla som deltog i förberedelserna tog med sig det som de tyckte var viktigt i dag. När mässan levs ut deltar alla på sitt eget sätt. Ändå delas mässan av alla. Vi kan vara fria, vi kan låta Gud möta oss, kanske på ett nytt sätt.

Predikan utformas med utgångspunkt i de nyckelord, frågor, symboler och idéer som framkommit under förberedelserna.

De frihetssymboler som förberedarna föreslår tas fram i kyrkorummet eller görs för hand, t.ex. under mässan. Frihetssymboler kan t.ex. vara ett tecken på seger, ett tecken på fred eller ett fält med solrosor under en blå himmel för att påminna Ukraina om dess behov av frihet.

Efter mässan och kaffe, mellanmål eller kvällsmat gör vi en kort pilgrimsvandring, en promenad i kyrkans närområde. Under promenaden är det fritt fram: man kan prata och njuta av att vara tillsammans eller att ha tid för sig själv.

Frihetssymbolerna sätts ihop till ett bildcollage och/eller frihetsorden sätts ihop till ett ordmoln på skärmen.

Risti kirkon seinässä.

Nittonde söndagen efter pingst

Kärlek är handling.

Vad i kyrkorummet visar kärlek till Gud? Hur är det med kärleken till dig själv eller kärleken till din nästa? Vad i rummet säger att Gud själv är kärlek?

Om det behövs kan kyrkorummet dekoreras på ett vackert och inbjudande sätt så att besökaren känner sig särskilt välkommen.

Ett kors med hand- och fingeravtryck som görs i kyrkans foajé ställs ut på framsidan av kyrkan.

En blodröd duk placeras på altarskåpet och ett kors eller krucifix placeras ovanpå den. Korset som symbol lyfts fram i rummet på andra sätt, t.ex. med ljus eller bakgrundstyger. Korset i rummet används och uppmärksammas medvetet vid olika tillfällen under mässan.

Det finns olika aktivitetspunkter i kyrkan. Vid några av dem kan du göra ett kors till dig själv. Du kan använda vilket återvinnings- eller naturmaterial som helst: t.ex. järntråd, spikar med tråd, tjockt snöre med ett andra snöre genom, glasspinnar eller pinnar, pappkors dekorerade med knappar, grillpinnar, blå klistermärken osv. Du kan också illustrera olika kors från kyrkan, t.ex. sådana som finns i fönstergaller eller något annat.

Till exempel ett kors av papp/lera i kyrkans vestibul där alla som kommer in i kyrkan kan trycka/måla/ lämna finger/handavtryck om de vill.

På en del av stationerna kan man pyssla kort till boende på ett vårdhem eller annan gemenskap som kan bli glada över att få en hälsning. Korten skrivs med uppmuntran och glädje till en främling.

Efter mässan kan ni baka och njuta av en godbit. Det finns också godis att ta med sig tillsammans med korten.

Kärlek är ett verb. Kärlek får inte bara vara ord. Det viktigaste är att kärleken syns i handling.

Korset är en symbol för kärlek: Vi gör tillsammans (upprepa några ggr)
– Händerna upp = jag älskar Gud
– Händerna på hjärtat = Jag älskar mig själv.
– Händerna vid sidan = Jag älskar mina grannar
– Korset, kärlekens tecken, föds när vi agerar tillsammans på det här sättet.

Att välsigna en annan med korstecknet är att älska honom. Låt oss göra ett korstecken för oss själva: välsigna mig själv, älska mig själv och älska Gud.

Korset du gjorde får med dig hem.
Hur många kors ser du på hemvägen?
Kommer du på någon som skulle bli glad om hen får något av godsakerna som blev över idag?

Babyns filtkyrka

Störst av alla under

Babykyrka kan ordnas på Babydagen som firas den sista fredagen i september.

Det är viktigt att inkludera församlingsmedlemmarna i samarbetet redan i planeringsstadiet. Kyrkorummet och gudstjänsten inbjuder oss att utforska, söka, dela och upptäcka tillsammans.

I inbjudan ombeds deltagarna att ta med sig en egen filt eller en filt till barnet. Se också till att det finns filtar att låna i kyrkan. I baby- eller familjegrupper gör man i förväg böner med inspiration från känslokorten i Babyåret . Vilka ord, tankar och böner kommer föräldrarna att tänka på från de olika känslouttrycken? Gör bönealtare i kyrkan, där känslokorten och familjernas böner är vackert utplacerade. Varje altare kan också ha något att röra vid, lukta/dofta på, smaka på eller beundra, vilket hjälper till att associera till bönen. Altaren byggs tillsammans med familjerna.

Tillgänglighet är viktig och tydliga skyltar hjälper till att navigera i kyrkorummet. Vilka saker kan få dem som går med små barn att känna sig välkomna och hemma? Tänk åtminstone på följande:

 • En vagnpark
 • Skötbord för barn
 • Amningsplats
 • Årets smileys för bebisar som affischer på väggen
 • Låt oss också komma ihåg blöjorna!
 • Hjälpande händer vid av- och påklädning

I kyrkorummet får färger gärna starka. Babyårets smileyansikten får vara synliga redan från dörren, i olika storlekar på kort eller affischer. Hur bygger man in mjukhet i rummet? Finns det filtar, lekmattor och kuddar på golvet och tyger på väggarna?

Påminn också att kyrkobesökarna tar med dig en chiffonghalsduk eller en fjäder att vifta med till musikens ackompanjemang under gudstjänsten.

Redan några månaders skillnad i ålder på babyn påverkar vilken typ av aktiviteter du känner dig bekväm med att göra tillsammans med dem. Med de större kan man gosa ordentligt, med de mindre kan man bara klappa och vagga. Det är viktigt att det finns utrymme för olika rörelser och aktiviteter i en babykyrka och att alla får möjlighet att göra saker på sitt eget sätt. Det viktigaste är samspelet mellan barnet och den vuxne: vaggning, smekning, gos, sång och musik, rörelse och dans tillsammans.

Gudstjänsten fortsätter med en godbit. Detta skapar en möjlighet för föräldrarna att lära känna varandra, utbyta idéer och stanna kvar tillsammans en stund till. Hur kan de anställda stärka familjernas möjligheter att lära känna varandra och bygga upp kamratstöd? Hur skulle det bästa sättet vara för familjer och bebisar att dricka kyrkkaffe? Kan de vara i samma rum eller är ett annat utrymme bättre för att träffas? Var kan bebisar läggas ner i lugn och ro bland de vuxna vid bordet? Det är också viktigt att lyssna på föräldrarna när man väljer utrymme.

Musik

Musiken har en betydelsefull roll tillsammans med smekande, gosande, lek och dans. Musik som spelas i bakgrunden och att spela rytminstrument med bebisarna sprider god stämning. Rekvisita i form av dukar och fjädrar förhöjer stunden. I materialet för Babyåret (obs, pdf) finns tips för kyrkstund för babyfamiljer. Se förslag på sånger också i dokumentet. (prästen Anne Koivula har valt sångerna)

Förslag på struktur:

 • Sång
 • Välkommen
 • Sång
 • Tal/text och betraktelse
 • Sång
 • Bön
 • Teckna en berättelse på kroppen
 • 1-2 sånger
 • Möjlighet att bli välsignad vid altaret
 • Sång
 • Herrens välsignelse. Kan genomföras genom att teckna på barnets rygg. Text och beskrivning: Du är ett mästerverk; Aitlahti, Reinikainen. Fontanamedia; Argument
 • Slutsång

Den bibeltext som valts för Babykyrkan är det heliga evangeliet om Guds omsorg (16:e pingstdagen). Söndagen infaller under kyrkoåret i nära anslutning till Babydagen, den sista fredagen i september.

Temat och bibeltexten för dagen vävs in i de vardagliga och välbekanta frågorna för babyfamiljer. Dagens symbol är en filt eller ett lapptäcke. Att svepa in en liten i en filt skapar en känsla av trygghet, med ett större barn kan man kika runt hörnet på filten och leka kurragömma eller bygga en koja. Barn i alla åldrar kan mysa på en filt som ligger på golvet, till och med under gudstjänsten. Filten är en genomgripande symbol som upprepas många gånger genom ord och sinnesupplevelser.

En gemensam upplevelse av kyrkstunden kan också leva vidare i hemmet och påminna oss om vår koppling till kyrkan. När du sveper en filt runt ditt barn hemma kan du lägga till en bekant sång eller bön från kyrkan till stunden. Följande kan hjälpa till att väva in ett kyrkomöte i en familjs dagliga liv.

Stigens aftonbön (kan ges hem till familjen). Skriv ut kortet: mediapankki.evl.fi > Grafiskt material > Babyåret >

Dela ut kort eller affischer med Smileyansiktet från Babyåret.

Information om möjligheter till kamratstöd, grupper och evenemang. Om vad din församling kan erbjuda för familjer.

Under kyrkstunden är symbolen “Smileyansiktet” och känslokortet med som en röd tråd. De kan skrivas ut från Stigens babyårsmaterial: mediapankki.evl.fi > Grafiskt material > Vauvavuosi.

Läs mer om Babydagen

På finska, så här fint planerade och genomförde Heinola församling Babykyrka: Vauvakirkko Heinolassa (ppt).

Kottikärryt.

Skapelsens söndag

Tack för naturen och maten.

Skapelsens söndag kan firas på en lämplig söndag maj-oktober.

Bjud in lokala marthor, jordbrukare och fritidsodlare att delta i mässan. Vem som helst är välkommen att ta med sig sin egen skörd för att dela med sig av i kyrkan.

Mjölkvagnar och/eller skottkärror med säsongens skördar kan stå på kyrkans infart. Skördekärrorna förs till kyrkan för mässan.

Med tomma kärror kan man få skjuts till kyrkdörren.

I kyrkan bygger man en sinnesstig där deltagarna kan röra vid, lukta på, titta på och kanske till och med smaka på olika saker. Det är också tillåtet att leka längs stigen. Besökarna guidas att gå längs stigen på väg in i kyrkan och kan återvända till den under mässan.

Efter mässan serveras en skördelunch. Gud inbjuder oss att äta tillsammans, inte bara vid nattvarden. Mat är en stor anledning till tacksägelse.

I brödståndet kan du skapa ett valfritt bröd som återspeglar glädje och tacksamhet (t.ex. ett glatt ansikte).

Efter mässan finns det möjlighet att åka skottkärra ute eller inne. Kanske kan även mässmedhjälpare få skjuts från olika delar av kyrkan till altaret och läspulpeten?

Både sinnesstigen och hela mässan är uppbyggda utifrån Psalm 104: berg, vatten, djur, växter som växer på marken, vin. Gud öppnar sin hand, hela den mäktiga naturen står framför oss och bjuder oss på något att äta. Varje gång vi äter njuter vi av Guds gåvor. Gud är faktiskt värd för varje måltid och varje bord. På ett alldeles särskilt sätt ser vi detta vid nattvardsbordet – även där öppnar Gud sin hand för oss och vi får komma och ta emot det som erbjuds oss.

Frågor som väcker förundran:
Vilken mat har du själv odlat?
Vem är det trevligt att bjuda på middag eller vem är det trevligt att äta middag hos?
Vad oroar dig när det gäller skapelsen?
Vad kan vi göra tillsammans för skapelsens framtid? Vi kan rita, måla, diskutera, bygga med lego, skriva…

Sociala medier utmaning: Hur ser tacksamhet för maten ut hemma?Ta ett foto av en glad gröttallrik och dela den på Instagram, Facebook eller i andra kanaler. Använd gärna  #tackförmaten, #egenförsamling osv..

Koira juoksee lapsen syliin.

Familjens söndag

Familjen är….

Då man kommer in i kyrkan finns en karta över närområdet. Varje besökare använder en nål eller ett klistermärke för att markera var de bor. De som inte bor i församlingsområdet markeras också genom att reservera en plats för dem.

I kyrkan finns bilder av olika familjer från Bibeln i sidoaltaren eller på andra ställen:
Den heliga familjen
Jesu familj som vuxna
Jesu familj vid Jesu ålder
Abrahams och Saras familj i olika skeden av livet
Ruths och Naomis familj i olika skeden av livet
Jakobs söner
Andra familjer

En liten rutschkana finns i barnhörnan och slutar i en hög med kuddar.

Där finns också möjlighetatt rita sitt eget ansikte på en bild av Jesus och ett barn.

Förböner kan göras med hjälp av bönepärlor, skrivas på papper eller ritas i en korg med ett stort hjärta och händer som kommer ut ur den. Korgen representerar Guds armar som vi kan lägga alla våra bekymmer i.

Under predikan kan små barn sitta i knäet på sina föräldrar. Predikan kan kombineras med en bibelberättelse, en bön eller annan berättelse som ritas på barnets rygg (se Mer information) eller med en sång, som görs i tur och ordning.

Famnen är en plats som alla människor behöver, stora som små. Ett barns trygghet är i famnen på en förälder eller annan nära vuxen. Makar behöver ömhet  av varandra. Gud skapade människor för att behöva kärlek och närhet och för att ge det till andra. Kärlek är ett grundläggande mänskligt behov.

Guds kärlek är grunden för en människas liv, precis som en förälders kärlek är grunden för ett barns liv. I evangelietexten tar Jesus barn i sina armar. De var inte Jesu egna barn. Alla barn var kära, dyrbara och viktiga för Jesus. När Jesus tog barnen i sina armar visade han genom sina handlingar hur Gud är – som en mor eller en far vars armar är öppna för alla. Gud är kärlek. Genom att älska sina egna barn och ungdomar och/eller dem som står dem nära kan alla återspegla Guds kärlek här och nu.

Förutom vår egen familj tillhör vi Guds utvidgade familj. Den förenar oss i alla länder med alla slags människor.

Vilka familjer från Bibeln kommer du ihåg? Titta på bilderna av familjer i Bibeln och se att de familjer som beskrivs i Bibeln var mycket olika. Det finns inte ett enda bibliskt familjekoncept. Bibeln beskriver mångfalden av familjer på sin tid. Familjer av alla slag är lika värdefulla. Det viktigaste är att familjen är trygg och kärleksfull för alla.

Låt oss intervjua några personer från olika familjer och i olika åldrar. Vissa kanske har barn, andra kanske inte.
Berätta för oss hur din familj ser ut
Vad är du tacksam för i din egen familj?
Vad önskar du eller vill du be för när du tänker på din familj?

Diskussionsfrågor för familjer:
Vilken är din favoritplats i ditt hem?
Vad kan jag göra för att du ska känna dig älskad?
Finns det något i din familj som gör dig ledsen?
Berätta för varandra vilka saker och egenskaper ni älskar hos varandra.

En föreläsning om föräldraskap eller parrelationer kan anordnas i samband med mässan. Under den ordnas det ett program för barn. Föreläsningen kan byggas upp kring teman som föräldraskapets klossar, parrelationens klossar eller föräldraskapets teser.

Under mässan presenteras och bjuder man in till församlingens aktiviteter som stödjer föräldraskap och parrelationer.

Tillbaka till ingångssidan

Kyrkoåret på Stigen
Tillbaka till toppen