Internationella kyrkoförbund

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är grundande medlem i tre stora internationella kyrkoförbund: Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Konferensen för europeiska kyrkor.

Lutherska världsförbundet, LVF
(Lutheran World Federation, LWF)

Lutherska världsförbundet, som grundades 1947, är en gemenskap och ett samarbetsorgan för de lutherska kyrkorna. Förbundet har sammanlagt 145 medlemskyrkor i alla världsdelar. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den femte största i världen. Ordförande för LVF är Filibus Panti Musa och generalsekreterare är Anne Burghardt.

Lutherska världsförbundet representerar över 70 miljoner lutheraner. Medlemskyrkorna har nattvards- och predikstolsgemenskap. Lutherska världsförbundets högsta beslutande organ är generalförsamlingen, som hålls omkring vart sjätte år. Generalförsamlingen väljer ett råd som sammanträder årligen.

Kyrkornas världsråd, KVR
(World Council of Churches, WCC)

Kyrkornas världsråd är de kristna kyrkornas internationella samarbetsorgan som har i uppgift att arbeta för den ekumeniska rörelsens mål. Rådet grundades 1948 och har nästan 350 medlemskyrkor i över 120 länder. Alla medlemskyrkor har ännu inte nattvards- och predikstolsgemenskap.

Den största av de kyrkor som inte hör till världsrådet är den romersk-katolska kyrkan. Världsrådet och den katolska kyrkan samarbetar emellertid via en samarbetsgrupp och den katolska kyrkan deltar bland annat i rådets möten som observatörsmedlem.

Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommissions viktigaste dokument är konvergenshandlingarna Dop, nattvard och ämbete (Baptism, Eucharist, Ministry = BEM 1982) samt Kyrkan: På väg mot en gemensam vision (The Church: Towards a Common Vision 2012, även på svenska). Det förstnämnda dokumentet finns också på svenska på webbplatsen för Ekumeniska Rådet i Finland.

Generalsekreterare för Kyrkornas världsråd är Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay (1.1.2023-) och högkvarteret ligger i Genève, Schweiz. Generalförsamlingen sammanträder med sju års mellanrum och ordnades senast i Karlsruhe, i Tyskland 2022.

Konferensen för europeiska kyrkor, KEK
(Conference of European Churches, CEC)

Konferensen för europeiska kyrkor är ett ekumeniskt samarbetsorgan för protestantiska, lutherska, ortodoxa och anglikanska kyrkor. Konferensen har cirka 125 medlemskyrkor i alla europeiska länder. Konferensen arbetar för kontakt mellan kyrkorna, fred och mänskliga rättigheter i Europa.

Romersk-katolska kyrkan är inte medlem av Konferensen för europeiska kyrkor, men har nära kontakter till konferensen via Europeiska katolska biskopskonferensernas råd.

I Finland är den lutherska och ortodoxa kyrkan medlemmar av Konferensen för europeiska kyrkor. Ekumeniska rådet i Finland har observatörsstatus i organisationen.

KEKs generalförsamling hölls 14-20.6.2023 Tallinn

Finländska representater

Kyrkoförbundens finländska representanter listas på motsvarande finska sida.

Tillbaka till toppen