De interna föreskrifterna för kyrkans centralförvaltning

Till de interna föreskrifterna för kyrkans centralförvaltning hör reglementen, instruktioner och arbetsordningar samt andra administrativa bestämmelser.

Du hittar de övriga föreskrifterna på den finska sidan här.

Tillbaka till toppen