Kyrkan och välfärdsområdena

Från och med 1.1.2023 överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna från 195 kommuner eller samkommuner till 21 välfärdsområden och Helsingfors stad. Ansvaret för räddningsverkens uppgifter överförs till välfärdsområdena.

Enligt lagstiftningen om välfärdsområden är församlingarna samarbetspartner som främjar välfärd och hälsa vid sidan av företag och allmännyttiga aktörer. Ur välfärdsområdenas synvinkel kan församlingarna vara serviceproducenter och samarbetspartner på partnerskapsbasis. Utgångspunkten är att de nuvarande avtal som ingåtts med kommunerna eller samkommunerna fortsätter inom de nya välfärdsområdena. Det lönar sig dock att omsorgsfullt säkerställa att varje avtal fortsätter.

Kyrkans och församlingarnas roll i välfärdsområdena skapas framför allt utifrån kyrkans egna värderingar. Vi går vid människornas sida hela livet – vi är närvarande i glädje, sorg och kriser. Vi vill skapa hopp och trygghet samt bygga förtroende i människornas vardag och i samhället. Därmed kan församlingarnas grundläggande verksamhet vara starkt knuten till servicehelheterna i välfärdsområdena.

Det finns fortfarande många öppna frågor i anslutning till social- och hälsovårdsreformen

Det finns fortfarande många öppna frågor i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Eftersom genomförandet av reformen bara har börjat kan man ännu inte ge några raka svar på alla dessa frågor. Många saker klarnar först i samband med genomförandet av reformen. I detta skede är det viktigt att församlingarna är aktiva när det egna välfärdsområdet inleds och bygger upp förtroende på lokal nivå. Endast på detta sätt kan man identifiera församlingarnas roll och betydelse inom de nya välfärdsområdena.

Kontaktpersoner i stiften

  • Åbo: Anssi Nurmi, anssi-matti.nurmi@evl.fi
  • Tammerfors: Airi Raitaranta, airi.raitaranta@evl.fi  
  • Uleåborg: Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, reserv: Saija Kronqvist, saija.kronqvist@evl.fi   
  • S:t Michel: Kai Jantunen, kai.jantunen@evl.fi
  • Borgå: Mia Anderssén-Löf, mia.anderssen-lof@evl.fi  
  • Kuopio: Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi
  • Lappo: Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi
  • Helsingfors: Reijo Liimatainen, reijo.liimatainen@evl.fi  
  • Esbo: Sirpa Tirri, sirpa.tirri@evl.fi
Tillbaka till toppen